Welkom by die tuisblad van die eerste Ortodokse Gemeenskap in Suid-Afrika wat tot stand gekom het met die spesifieke doel om ‘n geestelike en kulturele tuiste te help skep vir veral Afrikaanssprekendes wat belangstel in die Ortodoks-Christelike geloof. Die Ortodokse Kerk het ‘n historiese kontinuïteit wat direk na die vroegste Christelike gemeentes terugstrek en ‘n leer wat getrou aan die Skrif, die Apostels, die Kerkvaders en die sewe Ekumeniese Konsilies van die historiese Kerk gebly het. Ons is ‘n gemeente van die Afrika-Eksargaat van die Russies-Ortodokse Kerk, Moskou-Patriargaat, wat onlangs tot stand gekom het. Ons priester is Vr. Zacharias van Wyk. Ons vier tans op gereelde grondslag die Vesperdiens (die amptelike Aandgebed van die Kerk) en die Liturgie (die Nagmaaldiens) in ons kapel op Robertson, wat gewy is aan die Heilige Maria die Egiptenaar, een van die merkwaardigste vroue van die vroeë Kerk. Iedereen is welkom om in Afrikaans saam met ons te kom aanbid. Padaanduidings vir besoekers verskyn onder die “Kontak”-hofie. Die woord “ortodoks” beteken, terloops, “juiste aanbidding”. Mag u deur hierdie bladsye iets van die onbeperkte skat van die vroeë Kerk ontdek, die Kerk wat, hoewel dit al twee duisend jaar oud is, nog altyd die wonderskone bruid van Christus gebly het en wat nooit oud of oudmodies raak nie. Wat ‘n voorreg dat ons nou ook in Afrikaans deel kan hê aan hierdie Kerk van Christus wat wortel in die leer van Christus soos wat ons dit oor die eeue heen van die Apostels ontvang het.

Iets meer oor ons priester: Vr. Zacharias van Wyk is in 1946 in Beaufort-Wes gebore, het die grootste gedeelte van sy skoolopleiding by die Hoër Seunskool Cradock ondergaan en ‘n tyd lank as staatsamptenaar gewerk, toe ‘n BA-graad  by Tuks gedoen, met Wysbegeerte en Engels as hoofvakke, was daarna ‘n tydlank onderwyser, toe vertaler by die Parlement  en het in die laat Sewentigerjare met studies as Kliniese Sielkundige begin en sy Meestersgraad by Rhodes  Universiteit  voltooi, waarna hy 20 jaar lank ‘n privaatpraktyk as terapeut in Kaapstad bedryf het. Gebore in ‘n NG-familie, met  heelwat predikantvoorsate, het vr. Zacharias altyd ‘n intense belangstelling in die godsdiens gehad  en het hy uit  diepe oortuiging net na matriek Rooms-Katoliek geword, in ‘n tyd toe die Rooms-Katolieke Kerk deur ‘n  hewige  omwenteling gegaan het na die die Tweede Vatikaanse Konsilie, iets wat hy erg traumaties ervaar het. Later was hy meer as 20 jaar kerkloos, maar met die aanvang van die politieke skommelinge van die middel-tagtigerjare, het hy opnuut grondvrae begin vra, en na ‘n aantal jare van groot belangstelling in en die beoefening van Boedhistiese praktyke, het hy die Christendom herontdek, en kort daarna die Ortodokse Kerk, die ontdekking van sy lewe, wat daarop uitgeloop het dat hy in 1996 Ortodoks geword het. Van vroeg af wou hy hierdie geestelike skat met sy mede-Afrikaansprekendes deel en het toe met vertalings en toonsettings van liturgiese tekste begin. Vandag kan die meeste van die groot feeste, en sekerlik die gewone Sondae van die jaar, volledig in Afrikaans gevier word. En wat ‘n pragtige liturgiese taal het Afrikaans nie geblyk te wees nie!