Christus is gebore! Verheerlik Hom!

NativityDie Kerspreek van die Heilige Johannes Chrysostomos

Aanskou ’n nuwe en wonderbaarlike misterie! In my ore weerklink die herderslied; hulle speel nie ’n sagte melodie op die fluit nie, maar sing ’n hemelse loflied uit volle bors.

Die Engele sing!

Die Aartsengele se stemme smelt in harmonie saam!

Die Gerubim sing hul vreugdevolle loflied!

Die Serafim verhef sy roem!

By die aanskoue van die Godheid hier op aarde, en die mens in die hemel, is almal  verenig om hierdie heilige fees te prys. Hy wat van Bo is, woon nou vir ons verlossing hier onder; en hy wat nederig was, word deur goddelike barmhartigheid verhef.

Bethlehem toon vandag ’n ooreenkoms met die hemel; dit  hoor vanaf die sterre die sang van engelestemme; en in plaas van die son, omvou dit in homself, van alle kante, die Son van Geregtigheid.

En vra nie hoe dit moontlik is nie: want waar God dit wil, swig die orde van die natuur. Want Hy het dit gewil; Hy het die mag gehad; Hy het neergedaal; Hy het verlos; alle dinge het in gehoorsaamheid aan God toegegee. Hierdie dag word Hy wat is, gebore; en Hy wat is, word wat Hy nie was nie. Want toe Hy God was, het Hy mens geword; tog het Hy nie van die Godheid wat syne is, afstand gedoen nie. Ook het Hy nie deur enige verlies aan goddelikheid mens geword nie; maar daar Hy die Woord is, het Hy vlees geword; terwyl sy natuur vanweë ondeurganklikheid onveranderd bly.

En so het die konings gekom en hulle het die hemelse Koning gesien wat na die aarde gekom het, sonder om Engele of Aartsengele, Trone of Heerskappye, Magte of Vorstedomme met Hom saam te bring; maar waar Hy ’n nuwe, eensame pad betree, het Hy voortgekom uit ’n vlekkelose skoot.

Omdat die hemelse geboorte nie beskryf kan word nie, laat sy koms in hierdie tye onder ons ook nie te veel nuuskierige en noukeurige ondersoek toe nie. Al weet ek dat ’n Maagd op hierdie dag geboorte gegee het,  en glo ek dat God voor alle tye verwek is,  het ek die wyse van hierdie verwekking in stilte leer vereer en aanvaar ek dat dit nie op te nuuskierige wyse met groot woorde ondersoek moet word nie.

Want met God soek ons nie na die orde van die natuur nie, maar laat ons ons geloof rus in die krag van Hom wat werk.

Want wat sal ek vir julle sê; wat sal ek julle vertel? Ek aanskou ’n Moeder wat voortgebring het; ek sien ’n Kind wat deur geboorte na hierdie lig kom. Hoe Hy verwek is, kan ek nie begryp nie.

Die natuur swyg hier, terwyl die Wil van God gearbei het. O onuitspreeklike genade! Die Engiggeborene, wat voor alle tye is, wat nie aangeraak of begryp kan word nie, wat eenvoudig is sonder ’n liggaam, het nou my liggaam aangeneem wat sigbaar is en vatbaar vir bederf. Waarom? Sodat Hy, deur onder ons te kom woon, ons kan leer, ons by die hand lei na die dinge wat mense nie kan sien nie. Want omdat mense glo dat wat hulle sien meer betroubaar is as wat hulle hoor, twyfel hulle oor wat hulle nie kan sien nie, en so het hy dit beplan om Homself in liggaamlike teenwoordigheid te toon, sodat Hy alle twyfel kan verwyder..

Christus bou by die vind van die Maagd vir Hom ’n lewende tempel, en soos Hy dit gewil het, het Hy daar ’n mens uit die Maagd gevorm; en toe Hy Hom met Hom te beklee het, het hy op hierdie dag voortgekom; sonder om hom te skaam vir die nederigheid van ons natuur.

Want dit was vir Hom nie ’n vernedering om Hom te beklee met wat Hy gemaak het nie. Laat daardie handewerk vir ewig verheerlik word wat die kleed van sy eie Skepper geword het. Want soos wat die mens met die eerste skepping van vlees nie gemaak kon word voor die klei in sy hand gekom het nie, kon hierdie vergangklike liggaam nie verheerlik word totdat dit eers deel van die kleding van die Maker daarvan geword het nie.

Wat kan ek sê! En hoe moet ek hierdie Geboorte vir julle beskryf? Want hierdie wonder vervul my met verwondering. Die Oue van dae het ’n klein kindjie geword. Hy wat op die verhewe en hemelse troon sit, lê nou in ’n krip. En Hy wat nie aangeraak kan word nie, wat eenvoudig is, sonder kompleksiteit, en onliggaamlik is, lê nou onderworpe aan die mens. Hy wat die bande van sondaars verbreek het, word nou deur die bande van ’n klein kindjie gebind. Maar Hy het verorden dat skande met heerlikheid beklee moet word, en totale vernedering die maatstaf van sy Goedheid moet wees.

Hiervoor het Hy my liggaam aangeneem, dat ek vatbaar vir sy Woord mag word; deur my vlees aan te neem, gee Hy my sy gees; en so, met Hom wat gee en ek wat ontvang, berei Hy my voor vir die skatte van die Lewe. Hy neem my vlees aan, om my te heilig; Hy gee my sy Gees, dat Hy my kan red..

Kom, laat ons dan die Fees vier. Waarlik wonderbaarlik is die hele verhaal van die Geboorte. Want vandag is die slawerny van ouds beëindig, die duiwel verbluf laat staan, slaan die demone op die vlug, word die mag van die dood gebreek, word die paradys weer oopgestel, word die vloek weggeneem, word die sonde van ons verwyder, word dwaling uitgedryf, word die waarheid teruggebring, word die woorde van goedhartigheid versprei, na alle kante toe, is ’n hemelse manier van lewe op aarde geplant, hou engele sonder vrees gemeenskap met die mens, en spreek die mens nou met engele.

Waarom is dit so? Omdat God nou op aarde is, en die mens in die hemel; na alle kante toe meng alle dinge met mekaar. Hy het Vlees geword. Hy het nie God geword nie. Hy was God. Daarom het Hy vlees geword, sodat Hy wat die hemel nie kon omvat nie, op hierdie dag ’n krip sou ontvang. Hy is in ’n krip neergelê, sodat Hy deur Wie alles gevoed word, die voeding van ’n kindjie van sy maagdelike Moeder kon ontvang. So lê die Vader van alle eeue in maagdelike arms aan die bors sodat die Wyse Manne Hom makliker kan sien. Op hierdie dag het ook die Wyse Manne gekom en ’n begin gemaak met die weerstand teen die tirannie; en die hemele gee eer terwyl die Here deur ’n ster geopenbaar word.

Aan Hom wat uit wanorde ’n duidelike pad gemaak het, aan Christus, aan die Vader en aan die Heilige Gees offer ons dan alle lof, nou en tot in ewigheid. Amen.

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s