PREKE

Vir Sondae

Vir die 11de Sondag na Pinkster

1ste Sondag van Lukas: die wonderbaarlike vangs

2de Sondag van Lukas: Om jou vyande lief te hê

3de Sondag van Lukas: Die weduwee van Naïn

4de Sondag  van Lukas: Die Saaier

5e Sondag van Lukas: Lasarus en die Ryk Man

6de Sondag van Lukas: Die besetene

7de Sondag van Lukas: Die dogter van Jaïrus

8ste Sondag van Lukas

11de Sondag van Lukas

Vir Groot Feesdae

8 September: Geboorte van die Theotokos

Sondag voor die Fees van die Kruisverheffing

14 September Die Fees van die Kruisverheffing

Die Sondag na die Fees van die Kruisverheffing