Category Archives: Die Bybel

Program op Kyknet deur Khakiproduksies

‘n Nuwe program oor die geesteservaringe van Afrikaanssprekendes wat nie lidmate van die drie Susterskerke is nie, word tans vervaardig deur Khakiprodukies, onder leiding van Wynand Dreyer, vervaardiger van onder andere “Megaboere”. Verlede naweek was die vervaardigingspan hier by ons op Robertson vir die skiet van die Ortodokse gedeelte van die program, wat waarskynlik eers in 2020 uitgesaai sal word. Die besoek van hierdie span was ‘n aangename ervaring vir almal, en Wynand het tydens die opname ook ‘n hele aantal foto’s geneem waarvoor hy baie goedgunstiglik toestemming gegee het dat dit ook op ons webblad geplaas kan word. Al die foto’s word sonder byskrifte geplaas vir wie ookal sou belangstel om iets te sien van wat verlede week hier by die Bedehuis op Robertson plaasgevind het. Daar is ‘n hele aantal werklik pragtige foto’s van die kapel, die mense betrokke en die omgewing.

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk

Foto’s van die Kapel en die Bedehuis

‘n Besoeker, Wilferd Duckitt, het onlangs ‘n klompie pragtige foto’s geneem van die Bedehuis, kapel en omgewing en goedgunstiglik toestemming verleen om daarvan op ons webblad te plaas. Hier is ‘n klompie:

Die ingang na die priester se woonplek

Die paadjie van die hek af na die Bedehuis

Die Langeberge in die agtergrond by die Bedehuis.

Die Altaar

Die koepel

Nog een van die koepel

Die ikoon van die Verheerliking op die Berg

Die pad deur die wingerd aan die onderkant van die Bedehuis

Die onderkant van die Bedehuis

Die agterkant van die Bedehuis en kapel met die drade van die wingerd langsaan

Ikoon van die Opstanding

Uitsig op die Langeberge vanaf die dam aan die pad se kant van die Bedehuis

1 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Christus het Opgestaan! Waarlik, Hy het opgestaan!

 

DIE PAASBOODSKAP VAN ONS PATRIARG 2019

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID VAN ONS VERRESE HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS

Ons glo “in een Here Jesus Christus ……  wat gely het en begrawe is opgestaan het”.

My liewe kinders,

 

Ons vier met gejubel en geestelike vreugde die lewegewende Pasga! “Pasga van behae, Pasga, die Pasga van die Heer. ‘n Pasga al-eerbiedwaardig het vir ons opgegaan. Pasga! Laat ons mekaar met blydskap omhels. O Pasga, losprys van verdriet!”

 

Ons ontken egter nie die verskriklike werklikheid van ons alledaagse lewe nie; die pyn, die ongeregtigheid, die siekte. Pasga is ‘n unieke, dinamiese gebeurtenis. Verdriet en rou word verdryf deur die glans van die goddelike Lig en oorwinning van die lewegewende Opstanding.

 

Ons weet dat baie van ons broers en susters in hierdie tyd finansieel versmoor word en dat ander op die rand van armoede verkeer.

 

Onveiligheid en allerhande ander struikelblokke, met die katastrofiese gevolge daarvan op die lewenstandaarde  van ons mense, is ‘n aangeleentheid vir die hele samelewing, waar die slagoffer nie langs die pad lê en die aanskouers van hierdie drama aan die ander kant van die pad verbygaan nie, maar waar ons almal as mede-reisigers die gevolge dra van dit wat ‘n uitwerking op almal gemeenskaplik het. In die heel eerste plek roep hierdie verskynsels, deur die bewuswording van tekortkominge om op liefdevolle en samewerkende wyse daarmee tred te hou, en die gebrek daaraan, almal tot self-ondersoek op. Om ons woed oorloë en kom rampe voor. Gebiede naby ons word oorweldig deur vlugtelinge en immigrante, wat die skaakmat van politieke en finansiële dienstigheid van die wêreldmagte ervaar.

 

Te midde van die donkerte wat deur menslike lyding veroorsaak word, straal die ewige lig van die Opstanding van die Heiland met heerlikheid. Volgens die Ortodoksie is elke mens ‘n unieke en onherhaalbare persoonlikheid, ‘n beeld van God, ongeag kleur, taal, godsdiens en kulturele agtergrond. Dit vra om opregte hulpverlening aan die mens, en sekerlik aan die behoeftiges, met volle verwysing na die verlossende gebooie van die Skepper. Die Kerk is die Liggaam van Christus. Binne haar, “as een lid ly, ly al die lede saam” en omdat God liefde is, “bly hy wat in liefde bly in God en God in hom.”

Geloof in die Here “wat gely het en begrawe is en opgestaan het”, en die eksistensiële  verhouding met Hom, keer geduld en uithouvermoë , geestelike krag en innerlike vrede vir die siel af. Terselfdertyd moedig hierdie geloof ons aan om op liefdevolle wyse naas diegene wat ly te bly. Agting en versorging vir hulle wat gekwel word, gee op die mees wesenlike wyse uitdrukking aan ons aanbidding van Christus wat “vir ons verlossing” opgewek is. Ons begrip van die smarte van ons naaste en sorg vir hul verligting, bewys ons geloof in die Opstanding en ons praktiese liefde soveel meer.

 

My kinders “CHRISTUS HET OPGESTAAN! “Dit is ‘n dag van liefde. Die hel is oorwin (…..) Elke gesig straal, volgens die Griekse digter Dionisios Solomos, vanweë die heilige kers wat Christene in hul hande hou”. Mag die Verrese Heer, die Leier van die Lewe, ons hoop, liefde, krag en vreugde skenk in die ewige lig van sy Opstanding. Terwyl ek julle almal die seën van die Verrese Christus, die Oorwinnaar oor die dood, skenk, groet ek elkeen van julle persoonlik met die Opstandings-segelied: CHRISTUS HET OPGESTAAN! WAARLIK, HY HET OPGESTAAN!  terwyl ek julle almal “van die Here” alles wat goed en aangenaam is toewens “vir alles wat ons vir Hom doen”.

 

            Met die seëninge van die Opstanding,

 

 

 

(Geteken deur) +Theodoros ll

Pous en Patriarg van Alexandrië en die Hele Afrika

 

 

 

 

2 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Nuwe Opname van die Goddelike Liturgie

‘n Nuwe opname van die Ortodokse Liturgie, getoonset met hoofsaaklik die bekende Psalmmelodieë van Goudimel, sal binnekort beskikbaar wees. Hieronder is die motivering vir hierdie opname soos wat dit voorlopig op die binneblad van die opname gaan verskyn:

 

 

Waarom hierdie toonsetting?

 

My inspirasie om die Ortodokse Liturgie te toonset met die Psalm-melodieë van veral Goudimel, asook ‘n melodie van die Heilige Notker, is te danke aan my kennismaking op YouTube met André Nieuwkoop in Nederland se zangavonden, waar skares mense, gewoonlik meer as ‘n duisend, byeenkom, om die Psalms te sing. Ek het hierdie melodieë ontroerend gevind en was getref deur die geestelike diepte daarvan. Ek het dit met ‘n half-Afrikaanse kollega in die VSA gedeel en na hy na heelwat van hierdie Psalms geluister het, was sy opmerking: “Profoundly prayerful genius!” Ek het toe begin kyk na die moontlikheid om van hierdie melodieë te gebruik vir die toonsetting van die Goddelike Liturgie van die Ortodokse Kerk in Afrikaans en was aangenaam verras om te vind dat dit nie net moontlik was nie, maar dat dié musiek ook die geestelike diepte van die Liturgie treffend beliggaam. Tot dusver was ons aangewese op meesal Russiese melodieë, maar nou het ons ‘n musiekskat tot ons beskikking wat gewortel is in en eie is aan die geskiedenis van die oorgrote meerderheid Afrikaanssprekendes en wat ewe goed ook die draer van die Ortodoksie in Afrikaans kan wees. Met die gebruik van hierdie melodieë kry die Ortodoksie in Afrikaans myns insiens nou die moontlikheid van ‘n eie unieke stem.

Ek het met Leon Starker oor die moontlikheid gepraat om hierdie toonsetting met sy Oikos-sangers op te neem en hy was van meet af aan baie entoesiasties om dit te doen. Die doel van die opname is tweeledig: Om ‘n voorbeeld te hê vir Afrikaanse Ortodokse Christene van hoe die musiek gesing moet word, en om die skoonheid van die Liturgie met hierdie pragtige melodieë aan Afrikaanse mense in die algemeen bekend te stel, om so moontlik by te dra tot die geestelike en kulturele verryking van ons mense.

Graag wil ek ook my dank uitspreek teenoor ons Aartsbiskop Sergios, Metropoliet van die Aartsbisdom Goeie Hoop, wat sy toestemming en seën vir hierdie projek gegee het.

Mag hierdie opname vir vele van seën en tot stigting wees!

 

Vader Zacharias van Wyk, presbiter

Kapel van die Heilige Maria die Egiptenaar

“Keurkloof”

Robertson

Ortodokse Aartsbisdom Goeie Hoop

Patriargaat Alexandrië

 

L.W.: DIE VOLLEDIGE TEKS VAN DIE GODDELIKE LITURGIE, MET DIE TOONSETTINGS, IS IN PDF-FORMAAT OP HIERDIE SKYF EN KAN OP ‘N REKENAAR AFGELAAI EN UITGEDRUK WORD.

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

PAASBOODSKAP VAN ONS PATRIARG 2018

 

Prot. Nr. 49/2017

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID VAN ONS VERRESE HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS

“Julle het die Leidsman tot die lewe gedood. God het Hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is.” (Hand. 3:15)

 

My liewe broers en susters,

Die Apostels getuig en die wêreld vier fees. Die Apostels bely en die wêreld is verheug. Die Apostels verklaar en die wêreld glo. Dat die Skepper van ons lewens waarlik opgestaan het. Dat die Oorsaak van ons lewens waarlik opgestaan het. Dat die Herskepper van ons lewens waarlik opgestaan het.

Kan die lig van die Opstanding nietemin die toenemende donkerheid van die mens se geskiedenis oorkom? Kan die boodskap van die Opstanding  al ons broers en susters in Christus, alle welwillendes, vryelik bereik? Of wonder die Profeet steeds: Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar?” (Maleági 2:10)

             Toe God ons geskape het, het Hy dit vrywillig gedoen. En toe Hy ons deur Sy enigste Seun herskape het, het Hy dit gedoen sonder dat ons iets vooraf aangebied het. Die Koninkryk van God, met ander woorde ons vereniging met God, sal net gebeur as ons God wil hê; net as ons na God soek; net as ons die wil van God eksistensieel as ons vernaamste prioriteit stel.

Die Apostoliese geloof oor God se wil is duidelik: “Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.” (Hand. 10:34-35) Om die Koninkryk van God binne te gaan vra net die vrees van God as agting vir Sy wil, en die geregtigheid van God as die vrug van Sy wil.

Wat doen ons egter? Ons verwerp die vrees van God. Ons beskou die vrees van God as sou dit ons ego oneer aandoen. Verder verwring ons God se geregtigheid. Ons sien dit deur die misvormde lense van nasie, ras, kleur of verskeidenheid. En ons kom tot die punt waar ons onder opeenvolgende lae van elemente van identiteit, die een en enigste element begrawe wat ons almal verenig: ons gemeenskaplike oorsprong in God.

Ons vergeet dat ‘n Samaritaan die voorbeeld geword het van medelydende mensliewendheid. Ons vergeet dat ‘n Samaritaanse vrou die voorbeeld van innige lewensverandering geword het. Ons vergeet dat ‘n ontugtige vrou die voorbeeld van reddende bekering geword het. Ons vergeet dat die rower van die elfde uur die eerste bewoner van die Paradys geword het. Ons vergeet dat die enigste onderskeid wat op menslike vlak moet bestaan, die een is wat ons broers en suster onderskei as diegene wat selfversorgend is en diegene wat hulpbehoewend is.

My liewe broers en susters, waar ons vandag die Opstanding van ons Heer vier en ons wonings oopstel om ons vreugde te deel, laat ons die wil van God in gedagte hou. Christus het gesê: Wanneer jy ’n môre- of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, ….Maar wanneer jy ’n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees.” (Lk. 14:12-14)

            Waarom moet ons al daardie behoeftiges nooi? Ons heilige voorganger, die Patriarg van die tasbare liefde, die Heilige Johannes die Ontfermer, het die antwoord gegee: “Want hulle kan ons waarlik die Koninkryk van die Hemel help beërwe.” Dit is nie net dat ons broers en ons susters óns nodig het nie. Ons het hulle veel meer nodig, want ons behoeftige broers en susters hou die sleutels tot die Paradys.

Dit is met hierdie geloof dat ons deur die Afrika van die nasies loop, die Afrika van stamme, die Afrika van uiteenlopende kulture. Nie met die geloof van die intellek nie, maar met die geloof van die hart. Nie met ideologiese geloof nie, maar met humanitêre geloof. Nie met die geloof wat voorkeur toon nie, maar met die geloof dat in elke persoon van elke broer en suster wat ons ontmoet in Afrika, op die Vasteland van hoop, Christus moontlik verberg is, die Oorsaak van Lewe!

 

Christus het opgestaan!

 

(Geteken deur) +Theodoros ll

Pous en Patriarg van Alexandrë en die Hele Afrika

 

 

2 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Kersboodskap van ons Patriarg 2017

Prot. Nr. 138/2017

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID EN VREDE VAN ONS HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS WAT IN BETHLEHEM GEBORE IS

“Vandag word Christus in die stad Bethlehem gebore, die hemele is bly en die hele skepping verheug hom!”

My liewe broers en susters, my kinders,

Vandag is dit die Fees van die Geboorte van Christus! Die hemelse en engele-gesange word weer gehoor. “Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en in die mense ‘n welbehae.” Kerkklokke weerklink weereens oor die ganse planeet en kondig aan:

” ‘n Redder is vandag vir ons gebore.”

Ons vier almal, elkeen op sy eie manier, God se groot selfvernedering vir die verlossing van die mensdom. Sy liefde sal ons weereens in die praktyk leer wat die boodskappe daarvan is. ‘n God van liefde en ‘n God van nederigheid.

“Hy wat niks kan omvat nie” word vlees, om krag en moed te gee aan die swak en teleurgestelde mensdom. Die ewige Here word gebore om die wêreld uit sy doodloopstraat te neem. ‘n Wêreld wat tot dusver skynbaar nóg die Engele-lied  nóg die boodskap van “vrede vanuit die hemele” gehoor het. Ons word daagliks met oorloë, wêreldwye en burgerlike konflik,  burgeroorlog, terrorisme, vlugtelinge, ontworteling gekonfronteer.

God reageer op ons: Hy word in nederigheid gebore, in die krip van ‘n dier. Hy word warm gehou deur die asem van die diere. Hy word in ‘n grot gebore. Dit is waarom niemand Hom herken het nie, niemand Hom verstaan het nie, want niemand wie se oë “na die aarde” gewend was, kon Hom vind nie. Net die herders “wat in die oop veld gebly het”,(Lk. 2:8) onskuldige en nederige siele, het besoek ontvang van die engele en is waardig geag om die eerste te wees om Hóm in ‘n krip te sien lê “wat alle dinge dra” (Hebr. 1:3)

Almal was Hom te wagte! Eeuelank het die Hemel Sy koms beplan. Eeuelank het die bandelose, sondige en patetiese mensegeslag geworstel tussen twyfel en onkunde, hulpeloosheid en ‘n doodloopstraat.

Duisende jare gelede het die Profete vooruitgesien en dit geprofeteer wat ons vandag vier. Filosowe en digters van treurspele het sy koms verkondig.

En die Hemel het geantwoord! En die Seun en Woord van God het gekom, “gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop”. (Gal. 4:4-5) Emmanuel is gebore, sodat die mensdom met sy eie oë kon sien Wie God is, Hom aanraak, Hom bespot, Hom ontken, Hom verraai, Hom doodmaak en Hóm aanbid wat op die derde dag opgestaan het.

Die boodskap van die Fees van die Geboorte word aan ons almal gerig, my broers en susters. Nie net vandag nie, maar elke minuut, elke oomblik van ons lewens. Ons moet dit as ‘n reël van geloof ervaar, ‘n beskutte hawe in al die skipbreuke van ons lewens. Die mensdom het dit soos nog nooit tevore nodig nie om mense-harte oop te hou en hulle warm en rein te hou, sodat Jesus daarin gebore mag word. Ons hoef nie na Hom te soek in paleise en weelderige sale nie. ‘n Nederige pondok, soos die wat oral in Afrika te vinde is, is genoeg. Hy soek naarstiglik na warmte en vertroosting. God klop vanaand aan die deur van jou hart. Gaan jy Hom laat wag?

My broers en susters, my geseënde kinders, laat ons ons noëties verplaas na die dele van die Midde-Ooste vol beroeringe, na die buitewyke van Judea, om te kyk na waar, maar veral waarom, Jesus gebore is. Laat ons die grot binnegaan, voor Hom kniel en vir Hom sê: “Christus, die mensdom het nie die deugde van vrede geniet soos wat dit wou nie. Dit lewe in oorloë, wat alle vreugde en vrede dood. Dit lewe in nood en die vrees van ‘n onsekere toekoms. Die wêreld laat ‘n mens dink aan ‘n yslike slagveld, waar elkeen teen sy broers gekant is. Ten spyte van al die samesprekings en vredesbewegings, het dit vir twintig of meer eeue ‘n ‘ontwykende duif’ gebly, ‘n onsekere droom.”

Laat ons dit te bowe kom! Laat ons die hartstogte  tersyde stel wat ons aanhits tot dade van geweld! Laat ons arms van liefde uitstrek en elke mens omhels. Dan sal ons die Geboorte voortdurend ervaar.

 

Nog baie geseënde jare!

 THEODOROS ll

Pous en Patriarg van Alexandrië en die Hele Afrika

 

 

In die Groot Stad Alexandrië

Die Fees van die Geboorte van Christus 2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Neem jou bed op en loop!

Die Kerk gedenk vandag die genesing van die verlamde by die bad van Betésda. Hierdie verlamde het agt-en-dertig jaar gewag om genees te word. Toe Jesus hom sien, het Hy hom gevra of hy genees wou word en toe die man antwoord dat hy niemand het om hom in die genesende water in te help nie, het Jesus hom beveel om sy bed op te neem en te loop.
Die Kerk gee hierdie beskrywing van een van die groot genesingswonders van die Here in die Paastyd om Christus se oorwinning oor die sonde en die dood toe te lig. Die Kerk beskou die genesing van die verlamde as simbool van die hernuwing van lewe van die ganse mensdom deur die opstanding van Christus.

Vandag se Evangelielesing is een van die weinige plekke waar Jesus Christus sonde en siekte met mekaar in verband bring, wanneer hy vir die man wat genees is, sê: “Moenie meer sondig nie”. Nie alle siekte word deur sonde veroorsaak nie, maar ons weeet dat daar tussen geestelike siekte en liggaamlike siekte ‘n verband bestaan, soos skynbaar in hierdie geval.
Ons is trouens almal geestelik siek, en dit het op verskeie maniere ‘n uitwerking op ons, dikwels sonder dat ons eers daarvan bewus is. Dit was om ons te genees van hierdie sonde dat Jesus Christus ons werklikheid op Hom geneem het in sy dood aan die Kruis, en, deur sy opstanding, vir ons die weg na genesing geopen het. Dit is waarom ons tot Hom kan uitroep: “Genees my siel, wat al jarelank siek is, soos U die verlamde genees het.”

Laat my siel wat deur baie sonde en onbesonne dade geheel en al verlam is, o Heer, deur u goddelike teenwoordigheid weer opstaan, soos wat U eens die verlamde laat opstaan het, sodat ek gered tot U mag roep: Barmhartige Christus, eer aan u krag! 

Kontakion vir die Sondag van die Verlamde

Uittreksel uit Evangelion, ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof 7 Mei 2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk

Hy is nie hier nie, Hy het opgestaan!

Vandag, op die Sondag van die Heilige Mirredraagsters, hoor ons die Heilige Markus se vertelling van hoe die heilige vroue na die graf van Christus gegaan het om sy liggaam te salf, en toe ‘n engel teëkom wat die nuus aan hulle bring dat Hy opgestaan het.Holy Myrrhbearers

Ons hoor nou al, en vier nou al, die afgelope twee weke die nuus van Christus se Opstanding, en ons weet dat die Opstanding die absolute kern van ons geloof is. Tog moes dit vir hierdie vroue, wat reeds deur die Kruisiging getraumatiseer is, ‘n taamlike skok gewees het om te verneem dat Christus se liggaam nie meer in die graf is nie. ‘n Mens kan hulle nie kwalik neem dat hulle bang was nie en dit is nie onverwags dat dit ‘n tydjie geneem het voor hulle werklik kon begryp wat gebeur het nie. Dit was egter hierdie vroue wat die eerstes was om die goeie nuus te verkondig dat Christus opgestaan het.

Ons is gewoond daaraan om die Opstanding van Christus met Pasga te vier, tog kan hierdie Evangelielesing ons help nadink oor die nuutheid van die Opstanding. In die Opstanding van Jesus Christus sien ons die krag van God op dramatiese wyse ons wêreld binnedring. Dit kan nogal onrusbarend wees, want dit keer ons normale verwagtinge heeltemal om. Soos die heilige vroue by die graf, weet ons miskien ook nie wat om te verwag wanneer ons God in ons lewens inlaat nie.

Die engel sê vir die vroue om nie te vrees nie, want Christus het opgestaan. Hy het hulle nie verlaat nie, maar het voor hulle uitgegaan na Galiléa, en hulle kry die opdrag om om vir die apostels te vertel van sy Opstanding. Op dieselfde wyse gaan Jesus Christus ons vooruit. Hy breek deur ons geslote deure ten einde ons te roep om Hom in sy verrese Lewe te volg. Dit kan ontstellend wees want dit lei ons die onbekende in. Tog weet ons dat Hy voor ons uitgaan en ons altyd sal lei en rig.

Laat ons vroeg in die môre opstaan en vir die Meester ‘n loflied in plaas van mirre bring, en ons sal Christus die Son van Geregtigheid sien wat lewe vir almal laat opkom.

Vyfde Ode van die Paaskanon van Johannes van Damaskus

Uittreksel uit Evangelion, ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof 30 April  2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk

My Here en my God!

Vandag, die eerste Sondag van Pasga, staan bekend as Thomassondag, want ons hoor nou hoe Jesus Christus aan die apostel Thomas verskyn  en ons geloof versterk het,

Die Heilige Johannes vertel vir ons dat Jesus Christus na die die Opstanding aan die apostels verskyn het en hulle sending bevestig het deur die Heilige Gees oor hulle te blaas. Die Heilige Thomas was egter nie by hierdie geleentheid saam met hulle nie, en hy het volgehou dat hy nie sou glo nie tensy Christus ook aan hom verskyn. En agt dae na die Opstanding het Jesus Christus na hom gekom. Oorweldig deur geloof het Thomas uitgeroep: “My Here en my God.”Thomas

Daar word soms na die Heilige Thomas verwys as die ongelowige Thomas, tog toon vandag se Evangelielesing vir ons sy diepe geloof wat hom sou lei om die Evangelie in veraf lande te verkondig. Hy was egter nie tevrede om dinge eenvoudig op grond van hoor-sê te aanvaar, of om aan goed toe te gee bloot om ander tevrede te stel nie. Hy het gesien dat geloof eg moes wees, en hy moes dus deur ‘n proses gaan wat uitgeloop het op sy ontmoeting met die Verrese Heer.

Soos die Heilige Thomas, ervaar ons ook miskien tye waar dit vir ons moeilik is om te glo, of is dit miskien moeilik om iets te aanvaar bloot omdat ander mense so sê. Vandag se Evangelielesing toon egter vir ons dat ons tot geloof kom nie bloot deur redelike denke, of deur bloot die getuienis van ander te aanvaar nie. Ons moet self die Verrese Christus in ons lewens teenkom, want dit is in die ontmoeting met Hom dat ook ons deur die werklikheid van sy teenwoordigheid oorweldig sal word. En ons ontmoet hom in ‘n voortdurende lewe van gebed – deur te luister na die Evangelie en deur deel te neem aan die sakramentele lewe van die Kerk, deur ons vir Hom oop te stel sodat Hy ‘n al hoe groter werklikheid vir ons word.

Dit was nie per ongeluk dat daardie spesifieke dissipel nie teenwoordig was nie. Die goddelike genade het bestem dat ‘n twyfelende dissipel, deur die vleeslike wonde in sy Meester te betas, die wonde van ongeloof in ons kan heel. Die ongeloof van Thomas is nuttiger vir ons geloof as die geloof van die ander dissipels. Want die aanraking waardeur hy gebring is om te glo, bevestig ons denke in die geloof, bo alle twyfel.

Die Heilige Gregorios Dialogos

Uittreksel uit Evangelion, ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof 23 April 2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk

Jou Sondes is jou Vergewe

Markus 2:1-12

Vandag, op die tweede Sondag van die Groot Vastyd, wat ook die Sondag van die Heilige Gregorius Palamas is, hoor ons die Heilige Markus se beskrywing van die genesing van die verlamde. Daar word vir ons vertel hoe hierdie man deur sy vriende na Jesus gebring is en, vanweë die skare in die huis waar Jesus was, moes hy deur die dak in die huis neergelaat word. Ons word vertel dat Jesus Christus op die geloof van die man se vriende geantwoord het deur vir die verlamde te sê dat sy sondes vergewe is –iets wat die skrifgeleerdes kwaad gemaak het, want net God kan sondes vergewe- en hom later beveel het om op te staan en te loop.

Christ-cures-the-paralytic

Terwyl ons op ons Vastydtog voortgaan, gee die Kerk vir ons hierdie lesing om ons daaraan te herinner dat ons almal siek is en genesing nodig het. Die binnekoms van die sonde in die wêreld, en die verlies aan die paradys, waaraan ons aan die begin van die vas herinner is, het beteken dat ons menslike natuur bedorwe en siek geraak het. Die bekering waartoe ons geroep word, is wesenlik ‘n manier waarop ons genees kan word deur Christus, die Goddelike Geneesheer.

‘n Mens moet daarop let dat hierdie verlamde deur sy vriende na Jesus gebring is. Hy kon nie op sy eie kom nie en dit is in antwoord op hulle geloof dat Christus hom genees het. Ook ons het ander nodig om ons te help om Christus te nader, om ons te help om ons eie behoefte aan genesing te erken, en tot Hom uit te roep. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Die dienste van die Kerk in hierdie Vastyd, en die middele tot bekering wat Sy ons bied, is nie maar net daar om bloot ‘n groter las op ons lewens te plaas nie, of om ons belangrik te laat voel oor ons eie asketiese pogings nie. Dit is veelmeer daar om ons te help om ons te bekeer, om ons te help kom op ‘n plek waar ons –nie net in woorde nie, maar in die diepte van ons harte – ons eie behoefte aan genesing besef en ons dan so bloot te stel aan die Goddelike Geneesheer wat daarna verlang om ons te genees.

 

 

In die tyd van onthouding, het U as Lig opgegaan, o Christus, vir hulle wat in die duister van die sondes wandel. Toon ons ook die deurlugtige dag van u Lyding, sodat ons tot U mag roep: “Staan op, o God, en ontferm U oor ons.”

Uit die vir die Lofpsalms vir die Mette van die Sondagoggend van die Tweede Sondag van die Groot Vastyd

Uittreksel uit Evangelion, ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof 12 Maart 2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk