Category Archives: Uncategorized

YouTube-kanaal vir die Ortodoksie in Afrikaans

Francois Smuts het onlangs ‘n Youtube-kanaal begin vir sake rakende die leer van die Ortodokse Kerk. Besoek dit gerus! https://www.youtube.com/channel/UCqUZ5bd5CrR5Ggw1mB6YJfg

Dan is al ons CD’s nou ook op YouTube en op Spotify, by die volgende adresse:

https://www.youtube.com/channel/UC6GC7WGkCJJLIITsMu6OzbA


https://open.spotify.com/album/5xqN3STaMHSv3VROW707GJ?si=H_-j2-1HQHShC4SmFZgdiQ&utm_source=native-share-menu

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Kersboodskap van die Patriarg van Alexandrië 2020

Vertaal deur vr. Johann Rossouw van Bloemfontein

Ref. No. 140/2020

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD

POUS EN PATRIARG

VAN ALEXANDRIË EN DIE GANSE AFRIKA

TOT DIE VOLHEID VAN DIE APOSTOLIESE

EN PATRIARGALE TROON VAN ALEXANDRIË

GENADE EN VREDE

VAN ONS HERE EN GOD EN SALIGMAKER JESUS CHRISTUS

GEBORE IN BETHLEHEM.

Kom alle gelowiges, laat ons sien waar Christus gebore is…”

Heiligste broeders en wedergebore kinders in die Here,

Christus is gebore! 

          Met die gesang se oproep van die Geboortemette, word ons regstreeks bekendgestel aan die kernbetekenis van hierdie groot Christusfees, synde waar Christus gebore is!

         Baie mense mag vinnig wees om te antwoord dat hy gebore is in Bethlehem, Judea. Dog, is dit die regte antwoord op die vers van die gesang meer as 2000 jaar sedert daardie gebeurtenis?

         Christus is gebore! Hierdie jaar en op elke oomblik in die Kerk. Weer eens sal die liggies en vrolike klanke stroom oor die markte wat deur die pandemie die skrik op die lyf gejaag is. Die versierde strate sal die tuiste word van ons angs, wat opmerklik sal wees onder die wandelende skares. Heerlike gebak skyn nie in staat te wees nie om die bitterheid wat ons gevoel het, te verdryf. Die heerlike kos staan onaangeraak op die feestafel. Ongeag hoe luid musiek ’n sekulêre viering aankondig, is dit nie in staat om die krete van ons siele uit te doof nie.

 Dog, in die krip regeer ’n Vrede sonder grense, ’n Wysheid wat onsterflik opgedaag het, ’n Mag wat sigbaar weerloos dog opgestane is! Waar is dan hierdie krip vir die mens om hoop en vreugde van te put? Dit is nêrens anders as ons Ortodokse Kerk nie! Wil jy sien waar Christus gebore is? Christus was en word gebore in die Kerk! Ons Kerk – die ewige, die tydlose, die gemeenskap van die Vader en van God en van die Heilige Gees – is die krip waar die vleesgeworde Seun van God en die Seun van die Maagd, ons Here Jesus Christus, gebore is.

Met die Heilige Gees in hul harte het die Goddraende Apostels met ’n staf en ’n skouersak uitgegaan om oor die lengte en breedte van die wye heelal te verkondig dat die krip in Bethlehem die Kerk van Christus is – die plek waar die heiligste gebeure plaasvind. In die loop van die eeue, terwyl die Apostoliese inspanning om in elke era die lewende getuienis van God se Waarheid uit te dra, voortgegaan het, het baie mense deur staat te maak op hulle eie logika, selfregverdiging en wêreldse mag gepoog om ons Here van die Kerk te skei. Talle mense bely hulle liefde vir Christus, maar hulle glo nie in die Kerk nie. Hulle glo in God, maar die Kerk is oorbodig. Hulle hou van Kersfees, maar hulle is hartseer wanneer dit verby is.                                                                                                                                                                                                                                       

Sonder die Kerk is ons ewe min in staat om Christus lief te hê as om oor Hom te praat. Deur haar Heilige Ekumeniese Konsilies, die Plaaslike Konsilies, haar Tradisie, en haar gemenereg het die Kerk Christus in die bewustheid van haar volheid gevorm. Sonder die Kerk is Christus waardeloos vir die gelowiges. Dit is deur die Kerk wat ek glo. Dit is deur die Kerk wat ek aanbid. Dit is deur die Kerk wat ek die ware doel van my bestaan ken en verken. Dit is aan Christus se Kerk – die Een, Heilige, Katolieke en Apostoliese Kerk – wat die Heilige Vaders die Ark van die Nuwe Testament en die erflating van Genade oorgedra het. Gevolglik is dit slegs die Kerk wat red, en word sy nooit deur ons gered nie. Sy heilig, maar word nie geheilig nie. Sy onderrig en benodig geen onderrig van enigiets eindig nie.

Die lering van die Kerk, die ewige prediking van die Kerk, is die ware God, presies soos Hy vir ons en vir ons redding vlees geword het. Gevolglik is die Allerheiligste Liggaam van die Kerk nie ’n hipotetiese begrip of ’n fiktiewe verhaal nie, maar word sy bepaal deur alles wat heilig en onvervreembaar is soos bepaal deur haar ervaring en praktyk deur die eeue. Die oneindige Kerk as die Liggaam van Christus beskik dus oor die grense van die heilige regulasies van elke plaaslike Kerk, waarbinne die ewige, oneindige Christus noulettend bewaak word. Die regte kerkleer is ’n veilige hawe en ’n knusse wiegie in ’n kerkwêreld wat weens vreemde motiewe vinnig beweeg in die rigting van die ontheiliging van ons geskiedenis. 

Ons hier in Alexandrië, in the Groot Stad van Athanasius en Kyrillos en soveel groot besingers van die God-Menskind, in die wieg van die teologie en die filosofie, in die wieg van die letterkunde, van die kultuur en die kunste, weet uit ervaring hoe om na die voorbeeld van die Kerk ons hart en ons bestaan te omvorm tot ’n knusse wiegie om Hom te huisves wat die lig van die Waarheid in Egipte geskyn het, die Groot Vreemdeling van die Geskiedenis, ons Here Jesus Christus.

Ons is bewus van en word ’n toevlug vir die pyn, die trane en die behoeftes van die arm, dog geseënde vrugte van ons vermoeide Sending. Die ganse Afrika word elke oomblik ’n wieg van hoop en verwagting. Vanaf hier, die antieke Setel van die Heilige Apostel en Evangelis Markus, word ons die bewaarders en beskermers van ons swak en vervolgde broers en susters, omdat dit is wat God beveel het. 

My kinders, Christus-agtige kinders van die Kerk, wanneer hulle julle vra om hulle te wys waar Christus gebore is, moet julle antwoord, Hy is in die Kerk gebore, Hy is in ons harte gebore, ons is in Hom weergebore, deur Hom lewe ons, ons is volledig Syne, ons het Hom nie slegs gedurende hierdie feesgety nie, maar op elke oomblik, in elke omstandighede, of ons nou leef of sterf!

’n Vreugdevolle en Heilige Geboortefees! ’n Onbederflike, ewige Kersfees van hoop met optimisme, eensgesindheid, liefde en deelgenootskap vir almal!

Laat ons dan volg waar die ware, standvastige Ster van die Kerk ons lei!

Baie geseënde jare in gesondheid vir almal!

THEODOROS II

Pous en Patriarg van Alexandrië en die Ganse Afrika

In die Groot Stad van Alexandrië

Geboortefees, 2020  

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Cd’s in Afrikaans op YouTube

Die Afrikaanse Ortodokse Liturgiese tekste wat ons al opgeneem of laat opneem het, is nou op YouTube! Besoek dit gerus!

https://www.youtube.com/channel/UC6GC7WGkCJJLIITsMu6OzbA/

1 Kommentaar

Filed under Uncategorized

Foto’s van die Kapel en die Bedehuis

‘n Besoeker, Wilferd Duckitt, het onlangs ‘n klompie pragtige foto’s geneem van die Bedehuis, kapel en omgewing en goedgunstiglik toestemming verleen om daarvan op ons webblad te plaas. Hier is ‘n klompie:

Die ingang na die priester se woonplek

Die paadjie van die hek af na die Bedehuis

Die Langeberge in die agtergrond by die Bedehuis.

Die Altaar

Die koepel

Nog een van die koepel

Die ikoon van die Verheerliking op die Berg

Die pad deur die wingerd aan die onderkant van die Bedehuis

Die onderkant van die Bedehuis

Die agterkant van die Bedehuis en kapel met die drade van die wingerd langsaan

Ikoon van die Opstanding

Uitsig op die Langeberge vanaf die dam aan die pad se kant van die Bedehuis

1 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Christus het Opgestaan! Waarlik, Hy het opgestaan!

 

DIE PAASBOODSKAP VAN ONS PATRIARG 2019

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID VAN ONS VERRESE HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS

Ons glo “in een Here Jesus Christus ……  wat gely het en begrawe is opgestaan het”.

My liewe kinders,

 

Ons vier met gejubel en geestelike vreugde die lewegewende Pasga! “Pasga van behae, Pasga, die Pasga van die Heer. ‘n Pasga al-eerbiedwaardig het vir ons opgegaan. Pasga! Laat ons mekaar met blydskap omhels. O Pasga, losprys van verdriet!”

 

Ons ontken egter nie die verskriklike werklikheid van ons alledaagse lewe nie; die pyn, die ongeregtigheid, die siekte. Pasga is ‘n unieke, dinamiese gebeurtenis. Verdriet en rou word verdryf deur die glans van die goddelike Lig en oorwinning van die lewegewende Opstanding.

 

Ons weet dat baie van ons broers en susters in hierdie tyd finansieel versmoor word en dat ander op die rand van armoede verkeer.

 

Onveiligheid en allerhande ander struikelblokke, met die katastrofiese gevolge daarvan op die lewenstandaarde  van ons mense, is ‘n aangeleentheid vir die hele samelewing, waar die slagoffer nie langs die pad lê en die aanskouers van hierdie drama aan die ander kant van die pad verbygaan nie, maar waar ons almal as mede-reisigers die gevolge dra van dit wat ‘n uitwerking op almal gemeenskaplik het. In die heel eerste plek roep hierdie verskynsels, deur die bewuswording van tekortkominge om op liefdevolle en samewerkende wyse daarmee tred te hou, en die gebrek daaraan, almal tot self-ondersoek op. Om ons woed oorloë en kom rampe voor. Gebiede naby ons word oorweldig deur vlugtelinge en immigrante, wat die skaakmat van politieke en finansiële dienstigheid van die wêreldmagte ervaar.

 

Te midde van die donkerte wat deur menslike lyding veroorsaak word, straal die ewige lig van die Opstanding van die Heiland met heerlikheid. Volgens die Ortodoksie is elke mens ‘n unieke en onherhaalbare persoonlikheid, ‘n beeld van God, ongeag kleur, taal, godsdiens en kulturele agtergrond. Dit vra om opregte hulpverlening aan die mens, en sekerlik aan die behoeftiges, met volle verwysing na die verlossende gebooie van die Skepper. Die Kerk is die Liggaam van Christus. Binne haar, “as een lid ly, ly al die lede saam” en omdat God liefde is, “bly hy wat in liefde bly in God en God in hom.”

Geloof in die Here “wat gely het en begrawe is en opgestaan het”, en die eksistensiële  verhouding met Hom, keer geduld en uithouvermoë , geestelike krag en innerlike vrede vir die siel af. Terselfdertyd moedig hierdie geloof ons aan om op liefdevolle wyse naas diegene wat ly te bly. Agting en versorging vir hulle wat gekwel word, gee op die mees wesenlike wyse uitdrukking aan ons aanbidding van Christus wat “vir ons verlossing” opgewek is. Ons begrip van die smarte van ons naaste en sorg vir hul verligting, bewys ons geloof in die Opstanding en ons praktiese liefde soveel meer.

 

My kinders “CHRISTUS HET OPGESTAAN! “Dit is ‘n dag van liefde. Die hel is oorwin (…..) Elke gesig straal, volgens die Griekse digter Dionisios Solomos, vanweë die heilige kers wat Christene in hul hande hou”. Mag die Verrese Heer, die Leier van die Lewe, ons hoop, liefde, krag en vreugde skenk in die ewige lig van sy Opstanding. Terwyl ek julle almal die seën van die Verrese Christus, die Oorwinnaar oor die dood, skenk, groet ek elkeen van julle persoonlik met die Opstandings-segelied: CHRISTUS HET OPGESTAAN! WAARLIK, HY HET OPGESTAAN!  terwyl ek julle almal “van die Here” alles wat goed en aangenaam is toewens “vir alles wat ons vir Hom doen”.

 

            Met die seëninge van die Opstanding,

 

 

 

(Geteken deur) +Theodoros ll

Pous en Patriarg van Alexandrië en die Hele Afrika

 

 

 

 

2 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Kersboodskap van ons Patriarg

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID EN VREDE VAN ONS HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS WAT IN BETHLEHEM GEBORE IS

 

 

Die Geboorte van Christus!

 

Dit is nie ‘n roemryke bladsy uit die geskiedenis van die mensdom nie, en ook nie ‘n mooi viering wat die teenswoordige verfraai nie, maar ‘n gebeurtenis gerig op die ewigheid, waarin ons lewens vervolmaak word, ons lewens wat op soek is na verbetering en redes vir regverdiging.

Wat meer as twee duisend jaar gelede in die Heilige Land plaasgevind het, is eenmalig en kan nie herhaal word nie, wat bewys word deur die moontlikhede wat hulle voordoen en die geleenthede wat geskenk word. Daar het hemel en aarde, die engele en die liedere, die ster en Hy , toe ontmoet. Toe het God die mens ontmoet, as die God-mens, nie (as die God) van oordeel nie, maar van verandering; nie (as die God van) die geskiedenis nie, maar van verlossing; nie (as die God) van verwerping nie, maar van versoening.

Voor die krip van Christus verander alles. Die magtiges word swak, die rykes arm, die wyses onkundig. Almal begryp hul nietigheid, hul onvolmaaktheid en hul wesenlik brose krag. Daar Christus Self neerdaal en een met ons word, verloor alle titels hul waarde, posisies hulle heerlikheid en ampte hul krag.

Hierdie ontmoeting word ook op die vasteland van Afrika nie net op 25 Desember elke jaar ervaar nie, maar elke minuut en oomblik. Die kleinste uithoekie daarvan word ‘n nederige grot vir die Geboorte van Christus en elke sendeling Sy nederige bedienaar en ‘n ware vertolker van die boodskap wat Hy bring, dié van vrede en samewerking tussen God en die mensdom en mense onderling, in een gesin, in Sy Kerk.

Die ster wat daardie nag in die hemel geskyn het, kom strooi oorvloedig lig in die harte van almal wat dag en nag in die velde van die Ortodoksie arbei – hier in ons Afrika – en begeester tallose siele, ongeag ouderdom en oorsprong, om die Evangelie van die Here te leer of daarin onderrig te word.  Dit is hulle almal wat bydrae tot die liturgiese, geestelike, maatskaplike, opvoedkundige, humanitêre werk van ons Patriargaat wat duisende siele elke dag aanvaar. Hulle bied hul kennis en hul inspanning sodat Christus gebore mag word in die siele van ander mense en hul arbeid ontvang ryke seëninge van die Goddelike Kind.

Die vreugde van alles wat ons weereens ervaar, asof dit vandag gebeur, is duidelik in die harte van almal. Van my eie hart – as Primaat van die Apostoliese Troon van die Evangelis Markus – tot dié van elkeen van my medewerkers, die geestelikes van alle stande en die leke in elke amp.

Ons seën en bedank veral die plaaslike Staatsowerhede wat alles wat ons bied aan die inwoners van hierdie skone gebied van ons planeet goedkeur, daartoe bydra en hul daarin verheug.

Ons glo en gee Christus, Hy wat hulle ontmoet wat na Hom verlang, Hy wat hulle bemagtig wat Hom volg, Hy wat geopenbaar is aan hulle wat in Hom glo. Vir ons Patriargaat is die Geboorte van Christus nie ‘n heilige herinnering, ‘n uur van formele wense oordra, ‘n geleentheid vir blote nadenke nie. Dit is ‘n feit wat voortduur, wat lewenskragtig is, met leerstellings. Dit het die wil, dit bevat die getuienis, dit behou die reg om voort te gaan om elke Sendingpoging in die Geboorte van Christus, elke plek in ‘n Bethlehem  en elke hart in ‘n grot te verander.

 

 

THEODOROS ll

Pous en Patriarg van Alexandrië en die Hele Afrika

 

 

In die Groot Stad Alexandrië

Die Fees van die Geboorte van Christus 2018

 

2 Kommentaar

Filed under Uncategorized

Nuwe Opname van die Goddelike Liturgie

‘n Nuwe opname van die Ortodokse Liturgie, getoonset met hoofsaaklik die bekende Psalmmelodieë van Goudimel, sal binnekort beskikbaar wees. Hieronder is die motivering vir hierdie opname soos wat dit voorlopig op die binneblad van die opname gaan verskyn:

 

 

Waarom hierdie toonsetting?

 

My inspirasie om die Ortodokse Liturgie te toonset met die Psalm-melodieë van veral Goudimel, asook ‘n melodie van die Heilige Notker, is te danke aan my kennismaking op YouTube met André Nieuwkoop in Nederland se zangavonden, waar skares mense, gewoonlik meer as ‘n duisend, byeenkom, om die Psalms te sing. Ek het hierdie melodieë ontroerend gevind en was getref deur die geestelike diepte daarvan. Ek het dit met ‘n half-Afrikaanse kollega in die VSA gedeel en na hy na heelwat van hierdie Psalms geluister het, was sy opmerking: “Profoundly prayerful genius!” Ek het toe begin kyk na die moontlikheid om van hierdie melodieë te gebruik vir die toonsetting van die Goddelike Liturgie van die Ortodokse Kerk in Afrikaans en was aangenaam verras om te vind dat dit nie net moontlik was nie, maar dat dié musiek ook die geestelike diepte van die Liturgie treffend beliggaam. Tot dusver was ons aangewese op meesal Russiese melodieë, maar nou het ons ‘n musiekskat tot ons beskikking wat gewortel is in en eie is aan die geskiedenis van die oorgrote meerderheid Afrikaanssprekendes en wat ewe goed ook die draer van die Ortodoksie in Afrikaans kan wees. Met die gebruik van hierdie melodieë kry die Ortodoksie in Afrikaans myns insiens nou die moontlikheid van ‘n eie unieke stem.

Ek het met Leon Starker oor die moontlikheid gepraat om hierdie toonsetting met sy Oikos-sangers op te neem en hy was van meet af aan baie entoesiasties om dit te doen. Die doel van die opname is tweeledig: Om ‘n voorbeeld te hê vir Afrikaanse Ortodokse Christene van hoe die musiek gesing moet word, en om die skoonheid van die Liturgie met hierdie pragtige melodieë aan Afrikaanse mense in die algemeen bekend te stel, om so moontlik by te dra tot die geestelike en kulturele verryking van ons mense.

Graag wil ek ook my dank uitspreek teenoor ons Aartsbiskop Sergios, Metropoliet van die Aartsbisdom Goeie Hoop, wat sy toestemming en seën vir hierdie projek gegee het.

Mag hierdie opname vir vele van seën en tot stigting wees!

 

Vader Zacharias van Wyk, presbiter

Kapel van die Heilige Maria die Egiptenaar

“Keurkloof”

Robertson

Ortodokse Aartsbisdom Goeie Hoop

Patriargaat Alexandrië

 

L.W.: DIE VOLLEDIGE TEKS VAN DIE GODDELIKE LITURGIE, MET DIE TOONSETTINGS, IS IN PDF-FORMAAT OP HIERDIE SKYF EN KAN OP ‘N REKENAAR AFGELAAI EN UITGEDRUK WORD.

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Betanië word groen

Een van ons weldoeners wat in Australië woon, het my ‘n geweldige guns gedoen deur my aan Billy de Jong van Sustainable Technologies voor te stel. Ons was op die punt om op sonkrag oor te gaan toe ek Billy ontmoet het. Hy het, na hy die situasie van kraggebruik hier by Betanië deeglik nagegaan het (met ‘n indrukwekkende program wat hy self ontwerp het), voorgestel dat ons in plaas van batterye gebruik, gebruik maak van superkapasitors, iets waarvan die meeste mense, ook kundiges, nie van geweet het nie. Natuurlik word die superkapasitors saam met sonpanele gebruik. Ons is nou op die punt waar ons binne die volgende paar dae totaal selfversorgend sal wees wat elektrisiteit betref. ‘n Paar foto’s gee ‘n aanduiding van wat hier aan die gebeur is:

Waar die superkapasitors gehuisves word op die agterstoep van die Bedehuis; waar die kinders ook na die oggenddiens saam eet.

 

Die twee superkapasitors.

 

Die woonhuis op die erf, wat ook deel het aan die sonkrag

Die agterstoep van die Bedehuis. Tans is daar ses sonpanele op die stoepdakkie. Later vandeesweek word nog ses bokant dié geplaas.

 

 

 

Ek is daarvan oortuig, en ek is beslis nie alleen nie, dat superkapasitors op die voorpunt staan van enorme tegnologiese en maatskaplike veranderinge wat gaan volg op hierdie uitvindsel, en ek is baie in my skik dat ons as ‘n gemeente van die oudste Kerk op aarde, ook een van die eerste groepe in ons land is wat op die voorpunt staan van ‘n hele nuwe wending in die geskiedenis van die wêreld. Dit is net weereens ‘n teken daarvan dat die Ortodokse Kerk en die wetenskap en die tegnologie hoegenaamd nie onversoenbaar is nie. Die Kerk het geen probleem met die wetenskap en die tegnologie as sodanig nie. In die Kerk kan ons ons net verheug oor die wonderlike kreatiwiteit wat God aan die mens gegee het om met wonderlike oplossings vorendag te kom vir die reuse probleme waarmee die wêreld en die aarde worstel.

Vader Zacharias

1 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Ortodokse Kerk, Uncategorized

PAASBOODSKAP VAN ONS PATRIARG 2018

 

Prot. Nr. 49/2017

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID VAN ONS VERRESE HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS

“Julle het die Leidsman tot die lewe gedood. God het Hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is.” (Hand. 3:15)

 

My liewe broers en susters,

Die Apostels getuig en die wêreld vier fees. Die Apostels bely en die wêreld is verheug. Die Apostels verklaar en die wêreld glo. Dat die Skepper van ons lewens waarlik opgestaan het. Dat die Oorsaak van ons lewens waarlik opgestaan het. Dat die Herskepper van ons lewens waarlik opgestaan het.

Kan die lig van die Opstanding nietemin die toenemende donkerheid van die mens se geskiedenis oorkom? Kan die boodskap van die Opstanding  al ons broers en susters in Christus, alle welwillendes, vryelik bereik? Of wonder die Profeet steeds: Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar?” (Maleági 2:10)

             Toe God ons geskape het, het Hy dit vrywillig gedoen. En toe Hy ons deur Sy enigste Seun herskape het, het Hy dit gedoen sonder dat ons iets vooraf aangebied het. Die Koninkryk van God, met ander woorde ons vereniging met God, sal net gebeur as ons God wil hê; net as ons na God soek; net as ons die wil van God eksistensieel as ons vernaamste prioriteit stel.

Die Apostoliese geloof oor God se wil is duidelik: “Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.” (Hand. 10:34-35) Om die Koninkryk van God binne te gaan vra net die vrees van God as agting vir Sy wil, en die geregtigheid van God as die vrug van Sy wil.

Wat doen ons egter? Ons verwerp die vrees van God. Ons beskou die vrees van God as sou dit ons ego oneer aandoen. Verder verwring ons God se geregtigheid. Ons sien dit deur die misvormde lense van nasie, ras, kleur of verskeidenheid. En ons kom tot die punt waar ons onder opeenvolgende lae van elemente van identiteit, die een en enigste element begrawe wat ons almal verenig: ons gemeenskaplike oorsprong in God.

Ons vergeet dat ‘n Samaritaan die voorbeeld geword het van medelydende mensliewendheid. Ons vergeet dat ‘n Samaritaanse vrou die voorbeeld van innige lewensverandering geword het. Ons vergeet dat ‘n ontugtige vrou die voorbeeld van reddende bekering geword het. Ons vergeet dat die rower van die elfde uur die eerste bewoner van die Paradys geword het. Ons vergeet dat die enigste onderskeid wat op menslike vlak moet bestaan, die een is wat ons broers en suster onderskei as diegene wat selfversorgend is en diegene wat hulpbehoewend is.

My liewe broers en susters, waar ons vandag die Opstanding van ons Heer vier en ons wonings oopstel om ons vreugde te deel, laat ons die wil van God in gedagte hou. Christus het gesê: Wanneer jy ’n môre- of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, ….Maar wanneer jy ’n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees.” (Lk. 14:12-14)

            Waarom moet ons al daardie behoeftiges nooi? Ons heilige voorganger, die Patriarg van die tasbare liefde, die Heilige Johannes die Ontfermer, het die antwoord gegee: “Want hulle kan ons waarlik die Koninkryk van die Hemel help beërwe.” Dit is nie net dat ons broers en ons susters óns nodig het nie. Ons het hulle veel meer nodig, want ons behoeftige broers en susters hou die sleutels tot die Paradys.

Dit is met hierdie geloof dat ons deur die Afrika van die nasies loop, die Afrika van stamme, die Afrika van uiteenlopende kulture. Nie met die geloof van die intellek nie, maar met die geloof van die hart. Nie met ideologiese geloof nie, maar met humanitêre geloof. Nie met die geloof wat voorkeur toon nie, maar met die geloof dat in elke persoon van elke broer en suster wat ons ontmoet in Afrika, op die Vasteland van hoop, Christus moontlik verberg is, die Oorsaak van Lewe!

 

Christus het opgestaan!

 

(Geteken deur) +Theodoros ll

Pous en Patriarg van Alexandrë en die Hele Afrika

 

 

2 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Goeie Vrydag te Betanië: Die simboliese graf van Christus

Die “epitafios” wat vanoggend tydens die Goeie Vrydag-vespers in ons kapel ingebring is en wat vanaand met Diens van die Klaagliedere in prosessie gedra gaan word.

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized