CD’s


Ons het die afgelope paar jaar twee CD’s gemaak; een van die Goddelike Liturgie en een, Blye Lig, met gedeeltes uit ander liturgiese dienste, soos die Vespers, Heilige Week, Pasga, ens. Die eerste was ‘n opname met ‘n koor onder leiding van Leon Starker en die tweede ‘n opname saam met die Madrigaalsangers van Stellenbosch. Albei opnames is gedoen in ons kapel hier in Robertson en kan bestel word by: Vr Zacharias, Posbus 78, Robertson, 6705, of per E-pos (sien ons kontakbesonderhede onder “Kontak” hierbo). Dit word verkoop teen R60 per eksemplaar en sluit nie posgeld in nie. Posgeld beloop ongeveer R7.

Vir ‘n voorsmakie, hier is die Kontakion uit die Liturgie:

En “Alle geslagte” uit die diens vir Goeie Vrydagaand, gesing deur die Madrigaalsangers: