Musiek

Liturgiese gesange vir die Kerkjaar in PDF-formaat en klankgrepe in mp3 .  Daar is al ‘n massa Ortodokse liturgiese gesange en verse in Afrikaans beskikbaar en sal van tyd tot tyd by die lys hieronder gevoeg word. Alles moet nou eers in PDF omgeskakel word en dan in mp3, so dit sal dalk ‘n geruime tyd neem. Kyk gerus van tyd tot tyd na hierdie bladsy vir nuwe toevoegings.

Opstandingstone:

1. Die Troparia vir Sondae uit die Oktoig

Troparion Toon 1 pdf Troparion Toon 1 mp3

Troparion Toon 2 pdf Troparion Toon 2 mp3

Troparion Toon 3 pdf Troparion Toon 3 mp3

Troparion Toon 4 pdf Troparion Toon 4 mp3

Troparion Toon 5 pdf Troparion Toon 5 mp3

Troparion Toon 6 pdf Troparion Toon 6 mp3

Troparion Toon 7pdf Troparion Toon 7 mp3

Troparion Toon 8 pdf Troparion Toon 8 mp3

Opstandingstone: 2. Kontakia

Kontakion Toon 1 pdf Kontakion Toon 1 mp3

Kontakion Toon 2 pdf Kontakion Toon 2 mp3

Kontakion Toon 3 pdf Kontakion Toon 3 mp3

Kontakion Toon 4 pdf Kontakion Toon 4 mp3 pdf

Kontakion toon 5 pdf   Kontakion Toon 5 mp3

Kontakion Toon 6 pdf Kontakion Toon 6 mp3

Kontakion Toon 7 pdf Kontakion Toon 7 mp3

Kontakion Toon 8 pdf Kontakion Toon 8 mp3

Prokimena: Sondae

Prokimenon Toon 1 Laat u barmhartigheid oor ons wees pdf  Prokimenon Toon 1 mp3

Prokimenon Toon 2 Die Here is my sterkte en my loflied pdf  Prokimenon Toon 2 mp3

Prokimenon Toon 3 Psalmsing tot eer van God pdf Prokimenon Toon 3 mp3

Prokimenon Toon 4 Hoe groot is u werke pdf Prokimenon Toon 4 mp3

Prokimenon Toon 5 pdf  Prokimenon Toon 5 mp3

Prokimenon Toon 6.O Here, red U volk pdf Prokimenon Toon 6 mp3

Prokimenon Toon 7 Die Here sal sy volk sterkte gee pdf Prokimenon Toon 7 mp3

Prokimenon Toon 8 Doen geloftes aan die Here pdf   Prokimenon Toon 8 mp3

Die “Heer, ek het U aangeroep”-tone:

Heer ek het U aangeroep Toon 1pdf  Heer, ek het U aangeroep mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 2 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 2 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 3 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 3 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 4 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 4 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 5 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 5 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 6 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 6 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 7 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 7 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 8 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 8 mp 3

Spesiale Wysies:

Toon 1 Vreugde van die hemelse skaar pdf      Toon 1 Vreugde van die hemelse skaar mp 3

Toon 1 O al-omgeëerde martelare pdf             Toon 1 O al-omgeëerde martelare mp 3

Toon 1 O Paradoksale Wonder pdf                  Toon 1 O Paradoksale Wonder mp 3

Toon 2 O Huis van Efrata pdf                            Toon 2 O Huis van Efrata mp 3

Toon 2 Met watter kranse van lof pdf            Toon 2 Met watter kranse van lof mp 3

Toon 2 Toe Josef van Arimathea (When from a tree) pdf  Toon 2 Toe Josef van Arimathea (When from a tree) mp 3

Toon 4 U het ons ‘n teken gegee pdf               Toon 4 U het ons ‘n teken gegee mp 3

Toon 4 Soos ‘n moedige onder martelare pdf     Toon 4 Soos ‘n moedige onder Martelare mp 3

Toon 5 Wees gegroet, leweskenkende Kruis pdf     Toon 5 Wees gegroet, leweskenkende Kruis mp 3

Toon 6 Op die derde dag Lofpsalms pdf                    Toon 6 Op die derde dag Lofpsalms toon 6 mp 3

Toon 6 Heel hul verwagting (Having set all their hope in Thee) pdf    Toon 6 Heel hul verwagting mp 3

Toon 6 Engelemagte gaan vooruit pdf                                  Toon 6 Engelemagte gaan vooruit mp 3

Feeste:

14 Junie Die Profeet Elisa Troparion Toon 4pdf

25 Mei Troparion Johannes die Doper 3de vonds van hoof van Toon 4 pdf

29 Junie Petrus en Paulus Troparion Toon 4 pdf

1 Julie Cosmas en Damianos Troparion Toon 8 pdf          1 Julie Cosmas en Damianos Troparion Toon 8 mp 3

5 Julie Athanasios van Athos troparion toon 3 

7 Julie Martelares Kyriake: Dieselfde Troparion as vir 16 Desember 8 Julie Martelaar Prokopios

12 Julie Die Heilige Paisios Troparion Toon 1 pdf

Algemene vir Martelare Troparion Toon 4     Algemene vir ‘n Martelaar Troparion Toon 4  mp 3

Julie Prokimenon vir die Vaders Toon 4 Geloof sy U, Here pdf      Prokimenon vir die Vaders Toon 4 Geloof sy U, Here mpp3

Vaders van die 4de Konsilie Troparion Toon 8 pdf      Vaders van die 4de Konsilie Troparion Toon 8 mp 3 

20 Julie Elia T roparion Toon 4 pdf    Prokimenon toon 4 U is priester vir ewig pdf

22 Julie Maria Magdalena Troparion Toon 1 pdf       22 Julie Maria Magdalena Troparion Toon 1 mp3

26 Julie Die Heilige Paraskewi Troparion Toon 1 pdf      Prokimenon Toon 4 Wonderbaar is God pdf

27 Julie die H Panteleimon Troparion Toon 3 pdf     Die Regverdige sal bly wees in die Here Prokimenon Toon 7

2 Augustus Oordrag va die relieke van die H. Stefanus Troparion Toon 4 pdf

5 Augustus Troparion Voorfees Toon 4     5 Augustus Troparion Voorfees van die Verheerliking Toon 4 mp3 6

6 Augustus Troparion Toon 7 pdf      6 Augustus Fees van die Verheerliking Troparion Toon 7 mp 3

6 Augustus Verheerliking Kontakion Toon 7         6 Augustus Verheerliking op die Berg Kontakion Toon 7 mp 3

Katawasias van die Verheerliking:

Katawasia Verheerliking Ode 1 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 3 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 4 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 5 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 6 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 7 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 8 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 9 toon 4

TroparionToon 1 pdf         15 Augustus Ontslaping TroparionToon 1 mp3

15 Augustus Kontakion Toon 2 pdf  15 Augustus Ontslaping Kontakion Toon 2 mp3

16 Augustus Troparion vd Ikoon van die Gesigsdoek T1

26 Augustus Mart. Adriaan en Natalia Algemene vir ‘n Martelaar: Troparion Toon 4 pdf 26 Augustus Mart. Adriaan en Natalia Algemene vir ‘n Martelaar: Troparion Toon 4 mp 3 

29 Augustus Johannes die Doper Onthoofding Troparion Toon 2 pdf

31 Augustus plasing van die kleed trop toon 8

Prokimenon vir Feeste van die Theotokos: Prokimenon

1 September Begin van die Kerkjaar:  Kontakion       Toon 4 Toon 4 mp 3 

1 September Prokimenon Toon 4 Groot is ons Here

1 September: Begin van die Kerkjaar: Troparion Toon 2 pdf

1 September Troparion vir St Simeon Suilbewoner Toon 1

1 September Apolitikion van die Theotokos Toon 7

2 September Johannes die Vaster Troparion Toon 4

2 September Mamas Troparion Toon 4 pdf   2 September Mamas Troparion mp3

3 September Antimos Troparion Toon 1

3 September Theoktistos troparion toon 8

6 September Michael Aartsengel Troparion Toon 4

7 September Voorfees van die Geboorte van Maria Troparion Toon 4  pdf

7 September die Heilige Kassianie

7 September Voorfees van die GeKontakion Toon 3

8 September Geboorte van die Theotokos Troparion – Derde Antifoon

8 September Geboorte van die Theotokos Troparion toon 4 mp 3

8 September Kommuniegesang

8 September Geboorte van die Theotokos Kontakion Toon 4    8 September Geboorte v d Theotokos Kontakion Toon 4 mp 3

8 September Gesang aan die Theotokos Maagdelikheid pas nie by

9 September Joachim en Anna Troparion Toon 2     9 September Joachim en Anna Troparion Toon 2 mp3

9 SeptembernJoachim en Anna Kontakion Toon 2

13 September Kerkwyding Troparion Toon 4

13 September Voorfees Kerkwyding Kontakion Toon 4

13 September Voorfees van die Kruisverheffing Troparion Toon 2

Fees van die Kruisverheffing:

Katawasia van die Kanon:

Katawasia van die Kruis Ode 1 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 3 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 4 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 5 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 6 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 7 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 8 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 9 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 9 2de Kanon Toon 8

14 September Troparion van die Heilige Kruis     14 September Kruisverheffing Troparion Toon 1 mp 3 14

14 September Kontakion Toon 4 pdf

Ons vereer u Kruis in plaas van die Trisagion by Feeste van die Kruis

14 September Prokimenon Toon 7

14 September Theotokion Katavasia van die Kruis Ode 9 Toon 8

14 September Kruisverheffing Kommuniegesang

Teruggawe van die Fees van die  Kruisverheffing: Gesang aan die Theotokos:

Katawasia van die Kruis Ode 9 2de Kanon Toon 8

https://afrikaansortodoks.files.wordpress.com/2012/06/katavsia-van-die-kruis-ode-9-2de-kanon-toon-8.pdf

16 September Groot Martelares Eufemia Algemene vir ‘n Martelares Troparion Toon 4   16 September Eufemia Algemene vir ‘n Martelares Troparion Toon 8 mp3

20 September Algemene vir Martelare Troparion Toon 4 Die Martelaar Evstathios en sy metgeselle

22 September H. Fokas Troparion Toon 4

23 September Ontvangenis van J die Doper Troparion Toon 4           23 September Ontvangenis van J die Doper Troparion Toon 4 mp3

29 September Kyriakos  Troparion Toon 1

30 September Gregorios van Armenië Troparion Toon 4          30 September Gregorios van Armenië Troparion Toon 4 mp3

6 Oktober Thomas Troparion Toon 3

7 Oktober Troparion van die H. Sergius en Bacchus  Toon 1 pdf                7 Oktober Troparion van die H. Sergius en Bachus Toon 1 mp3

18 Oktober Lukas Troparion Toon 3

21 Oktober Hilarion Troparion Toon 8 pdf               21 Oktober Hilarion 2012 Troparion Toon 8 mp 3

26 Oktober Troparion die Heilige Demetrios Toon 3 26 Oktober Aardbewing van 740 troparion t 8

26 Oktober Prokimenon: Algemene vir ‘n Martelaar: Kyk na 22 Februarie

28 Oktober Stefanus van Mar Sabbas Troparion Toon 8 pdf    28 Oktober Stefanus van Mar Sabbas Troparion Toon 8 mp3

1 November Cosmas en Damianos Troparion Toon 8   Prokimenon toon 4 Wat die Heiliges in sy land betref

3 November Joris Kerkwyding in Lidda Troparion Toon 4 pdf

2 November Martelare Akindinos ens Troparion Toon 2 pdf

4 November St Johannikios trop toon 8 pdf     4 November St Johannikios trop toon 8 mp 3

8 November Sinaksis van Michael en Gabriël Troparion Toon 4       Prokimenon vir die Engele Toon 4 Wat sy engele geeste maak

9 November Nektarios Troparion Toon 1 pdf     Prokimenon Toon 8 vir ‘n Apostel Hulle stem het uitgegaan. pdf  Kommunievers 24 vir ‘n Apostel pdf

11 November: Algemene vir Martelare Troparion Toon 4 pdf        11 November Algemene vir Martelare Troparion Toon 4 mp 3

15 November Martelaar Gurias et al Toon 5

16 November Mattheus Troparion Toon 3 pdf

17 November Gregorius die Wonderdoener trop toon 8 pdf

21 November Tempelgang van die Theotokos Toparion Toon 4 pdf        21 November Tempelgang v d Theotokos Toparion Toon 4 mp 3 21

November Tempelgang van die Theotokos Kontakion Toon 4 pdf   21 November Tempelgang van die Theotokos Kontakion Toon 4 mp 3

21 November Tempelgang v d Theotokos Pryslied mp 3          21 November Tempelgang v d Theotokos Pryslied mp 3

25 November die H. Katerina Martelares Troparion Toon 5 pdf       25 November die H. Katerina Martelares Troparion Toon 5 mp 3

30 November Andreas Troparion Toon 4 pdf Prokimenon: Kyk Prokimenon vir ‘n Apostel of Biskop by 9 November

Profeet Nahum 1 Desember Troparion Toon 2 pdf

2 Desember Profeet Habakuk Troparion Toon 2 pdf               2 Desember Habakuk Troparion Toon 2 mp3

6 Desember St Nikolaas Troparion Toon 4 pdf

9 Desember Anna se ontvangenis van Maria Troparion Toon 4 pdf                              9 Desember Anna se ontvangenis van Maria Troparion Toon 4 mp3

15 Desember Eleutherios Troparion Toon 5 pdf 

Voorfees vir Kersfees

Voorfees vir Kersfees  Kontakion Toon 3     Voorfees vir Kersfees Kontakion Toon 3 mp3

Sondag van die Voorouers Troparion Toon 2 pdf

Sondag voor Kersfees Troparion Toon 2 pdf

Voorfees vir Kersfees 21 Des troparion Toon 4

Sondag voor Kersfees Prokimenon vir die Vaders Toon 4 Geloof sy U, Here pdf

Kersfees: 25 Desember: Mette  

Kanon – 1ste Irmos

Kanon- 3de Irmos

Kanon- 4de Irmos

Kanon- 5de Irmos

Kanon-6de Irmos

Kanon- 7de Irmos

Kanon- 8ste Irmos  

Kanon-9de Irmos

Prokimenon Toon 4 Wonderbaar is God in sy Heiliges pdf             Prokimenon Toon 4 Wonderbaar is God in sy Heiliges mp 3

27 Desember Fees van die Proto-Martelaar Stefanus Troparion Toon 4

Sondag na Kersfees

Troparion van die Heilige Josef Toon 2

Sondag Voor Teofanie  

Troparion Toon 4 Berei jou voor, Sebulon pdf

Voor Teofanie Kontakion Toon 4 pdf

Prokimenon Toon 6.O Here, red U volk pdf

Teofanie 6 Januarie      

    Feestroparion Toon 1 pdf

Kontakion Toon 4 pdf

11 Januarie Troparion Toon 8 Theodosius die Kloosterleier pdf        Prokimenon toon 7 Kosbaar in die oë van die Here pdf

17 Januarie St Antonius die Grote Troparion Toon 4 pdf Pro

18 Januarie Cyrillus en Athanasios Troparion Toon 3 pdf         Januarie 18 Athanasios en Cyrillus – Prokimenon pdf

19 Januarie Makarios Troparion Toon 1 pdf

20 Januarie Eutimius  Troparion Toon 4 pdf  20 Januarie St. Eutimius Troparion Toon 4 mp3

Prokimenon Die Heiliges sal juig in heerlkheid toon 8 pdf        Prokimenon Die Heiliges sal juig in heerlkheid toon mp3

25 Januarie Gregorius Troparion Toon 1 pdf  Januarie 25 Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid uiter pdf

27 Januarie J Chrysostomos Troparion Toon 8 pdf          27 Januarie J Chrysostomos Troparion Toon 8 mp3

Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid uiter pdf           Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid uiter mp3

31 Januarie: Die Heilige Wonderdoeners Kiros en Johannes – Troparion soos by 15 November

1 Februarie Die Heilige Trifon: Algemene vir ‘n Martelaar Troparion Toon 4 pdf  Prokimenon Toon 4 Die Here het wonderbaar geword pdf

Voorfees Troparion toon 1 pdf Ontmoeting Kontakion Voorfees Toon 4 pdf

2 Februarie Ontmoeting Troparion toon 1 pdf               2 Febr Ontmoeting Troparion mp 3

2 Februarie: Die Ontmoeting in die Tempel: Kontakion toon 1 pdf      Kontakion toon 1 mp3

2 Februarie Prokimenon Ontmoeting in die Tempel pdf

10 Feb Charalampos Trop Toon 4 pdf                          10 Feb Charalampos Trop Toon 4 mp3

14 Februarie Die Heilige Afxentius Troparion Toon 1 pdf

17 Feb Theodoor Groot Martelaar Troparion Toon 2 pdf    17 Feb Theodoor Groot Martelaar Troparion Toon 2 mp3

24 Februarie Fees van die Vonds van die Hoof van JohannesTroparion Toon 4 pdf         24 Februarie Fees van die Vonds van die Hoof van JohannesTroparion Toon 4 mp3

Prokimenon Algemene vir ‘n Martelaar Die Regverdige sal bly wees in die Here Toon 7 pdf        Prokimenon Algemene vir ‘n Martelaar Die Regverdige sal bly wees in die Here Toon 7 mp3

25 Maart Aankondiging Kontakion O, ons aanvoerder en beskermer mp3      Aankondiging Kontakion O, ons aanvoerder en beskermer

Voorvaste:

Sondag van die Tollenaar eerste kontakion toon 4 pdf

Sondag van die Verlore Seun Kontakion toon 3 pdf

Sondag van die Laaste Oordeel Kontakion Toon 1 pdf           Sondag van die Laaste Oordeel Kontakion Toon 1 mp3

Kontakion Vergifnissondag Toon 6 pdf                   Kontakion Vergifnissondag Toon 6 mp3

Vastyd:

Groot Komplete met musiek

Akathistos met musieknotasie:

Akakathistoslied Eerste Vrydag 

Akathistos Tweede Vrydag

Akathistos Derde Vrydag

Akathistos Vierde Vrydag 

Akathistos Vyfde Vrydag

Die Boetekanon die Heilige Andreas van Kreta: Die Irmi van die Odes

Eerste Irmos

Tweede Irmos

Derde Irmos

Vierde Irmos

Vyfde Irmos

Sesde Irmos

Sewende Irmos

Agste Irmos

Negende Irmos

Halleluja Mette bisantyns toon 8 pdf       Halleluja by die Mette mp3

Onse Vader Vastyd in D pdf                   Onse Vader Vastyd in D mp3

Kanon van die Theotokos, wat tydens die Akathistos aan die Heilige Maagd op Vrydagaande gesing word:

Kanon van die Theotokos Ode 1 toon 4 pdf     Kanon van die Theotokos Ode 1 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 3 toon 4 pdf    Kanon van die Theotokos Ode 3 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 4 toon 4 pdf     Kanon van die Theotokos Ode 4 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 5 toon 4 pdf     Kanon van die Theotokos Ode 5 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 6 toon 4 pdf       Kanon van die Theotokos Ode 6 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 7 toon 4 pdf      Kanon van die Theotokos Ode 7 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 8 toon 4 pdf       Kanon van die Theotokos Ode 8 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 9 toon 4 pdf         Kanon van die Theotokos Ode 9 toon 4 mp3

Troparion aan die einde van die Akathistos Toon 3 o pdf    Troparion aan die einde vd Akathistos Toon 3 o mp3

Kanon van die Theotokos: Alheilige Theotokos beskerm ons: refrein pdf  Kanon van die Theotokos: Alheilige Theotokos beskerm ons: refrein mp3

Algemeen vir die Vastyd: Mette en Liturgie:

Theotokosgesang St Basilius-Liturgie pdf Open vir my die deure van bekering Ledkowski in D pdf  Open vir my die deure van bekering Ledkowski inD mp3

Eerste Sondag van die Vastyd:

Troparion pdf Kontakion pdf Prokimenon pdf

Tweede Sondag van die Vastyd

2de Sondaga van die Vastyd -Troparion pdf  2de Sondag van die Vastyd Gregoriu Palamas Troparion toon 8 mp3 2de Sondag van die Vastyd –  Kontakion pdf

Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging Gewone Sondagprokimenon van die toon van die week.

Derde Sondag van die Vastyd

Troparion van die Heilige Kruis Toon 1: Kyk 14 September Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging  3de Sondag van die Vastyd – Prokimenon Toon 6 pdf

Vierde Sondag van die Vastyd

Opstandingstroparion van die heersende toon Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging Prokimenon vir Sondae Toon 7

4de Sondag van die Vastyd – Troparion Toon8 pdf Troparion van die Vierde Vastyd MP3

Vyfde Sondag van die Vastyd

Opstandingstroparion Toon 5 5de Sondag van die Vastyd – M van Egipte Troparion Toon 8 pdf 5de Sondag van die Vastyd -M van Egipte Troparion Toon 5 mp3  

Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging Prokimenon vir Sondae Toon 8

Palmsondag

Troparion Toon 1 pdf     TroparionToon 1.mp3 2de Troparion Toon 4 pdf        Tweede Troparion Toon4.mp3

Kontakion Toon 6 pdf             Kontakion Toon 6.mp3

Prokimenon Toon 4 pdf         Prokimenon Toon 4.mp3

Gesang aan die Theotokos 2011 pdf           Megalinarion ipv Theotokion.mp3

Goeie Vrydag

Ons huldig die gedagtenis aan Josef pdf      Ons huldig die gedagtenis aan josef.mp3

Pasga Pasga Kontakion Toon 8 pdf       Pasga Kontakion toon 8  mp3

Theotokion vir Pase  pdf  Theotokion vir pase mp3

Pasga – Die Nagdiens met musiek

Paaskanon 2008 verkort

Thomassondag Thomassondag Troparion pdf                   Thomassondag Troparion mp3

Thomassondag Prokimenon Toon 3 pdf        Thomassondag Prokimenon Toon 3 mp3

Thomassondag Pryslied pdf                           Thomassondag Pryslied mp3

Sondag van die Mirredraagsters

Mirredraagsterssondag, Eerste Troparion Toon 2 pdf  Mirredraagsterssondag Eerste Troparion Toon-2.mp3

Mirredraagsterssondag, Tweede Troparion Toon 2 pdf  Mirredraagsterssondag Tweede Troparion Toon 2.mp3

Kontakion van Pasga

Mirredraagsterssondag Prokimenon Toon 6 pdf    Mirredraagsterssondag Prokimenon Toon-6.mp3

Theotokion: Die Engel het geroep tot haar (Kyk Pasga)

Sondag van die Verlamde Opstandingstroparion Toon 3 Kontakion vir Pasga Sondagprokimenon Toon 3 Gesang aan die Theotokos: Soos by Pasga (Die Engel het geroep)

Middepinkster Troparion Toon 8 pdf           Troparion Toon-8 mp3

Sondag van die Samaritaanse Vrou: Opstandingstroparion toon 4 Troparion vir Middepinkster, soos hierbo Kontakion vir Pasga Sondagprokimenon toon 4 Gesang aan die Theotokos: “Die Engel het geroep”

Sondag van die Blindgeborene Opstandingstroparion toon 5 Sondagprokimenon Toon 5 Kontakion vir Pasga Gesang aan die Theotokos: “Die Engel het geroep”

Hemelvaart

Troparion Toon 4            Troparion toon 4 mp3

Kontakion Toon 6

Prokimenon Toon 7 Verhef U bo die hemele o God          Prokimenon  toon 7 mp3

Gesang aan die Theotokos       Gesang aan die Theotokos.mp3

Kommuniegesang                    Kommuniegesang mp3

Pinkster: Groot Vespers 1ste vers Here ek roep Toon 1 pdf    Groot Vespers 1ste vers Here ek roep Toon 1 mp3

Groot Vespers 2de vers Here ek roep Toon 1 pdf    Groot Vespers 2de vers Here ek roep Toon 1 mp3

Groot Vespers 3de vers Here ek roep Toon 1 pdf      Groot Vespers 3de vers Here ek roep Toon 1 mp3

Groot Vespers 4de vers Here ek roep Toon 2 pdf       Groot Vespers 4de vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers 5de vers Here ek roep Toon 2 pdf        Groot Vespers 5de vers Here ek roep Toon 2 mp3

GrootVespers 6de vers Here ek roep Toon 2 pdf          Groot Vespers 6de vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers 7de vers Here ek roep U aan Toon 2 pdf                   Groot Vespers 7de vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers 8ste vers Here ek roep Toon 2 pdf             Groot Vespers 8ste vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers apostiga 1ste vers Toon 6 mp3                       Groot Vespers apostiga 1ste vers Toon 6 pdf

Groot Vespers apostiga 2de vers Toon 6 mp3      Groot Vespers apostiga 2de vers Toon 6 pdf

Groot Vespers apostiga 3de vers Toon 6 mp3              Groot Vespers apostiga 3de vers Toon 6 pdf

Groot Vespers apostiga Na Eer aan Nou en altyd Toon 8 mp3     Groot Vespers apostiga Na Eer aan Nou en altyd Toon 8 pdf

Groot Vespers Litie na Eer aan nou en altyd Toon 8 mp3                   Groot Vespers Litie na Eer aan nou en altyd Toon 8 pdf

Gesang aan die Theotokos toon 7 o         Gesang aan die Theotokos toon 7 o mp3

Kommuniegesang mp3                   Kommuniegesang

Kontakion Toon 8 mp3                    Kontakion Toon 8

Prokimenon Toon 8 Hulle stem het uitgegaan mp3             Prokimenon Toon 8 Hulle stem het uitgegaan

Red, o goeie Trooster mp3                  Red, o goeie Trooster pdf

Troparion by Derde Antifoon Toon 8 mp3                Troparion by Derde Antifoon Toon 8

Pinkster 2de Vespers met knielgebede 2016

Alle Heiliges (Sondag na Pinkster)

Troparion Toon 4 pdf

Kontakion Toon 8 pdf

Prokimenon Toon 4 Wonderbaar is God in sy Heiliges pdf

Mette:

Die Magnificat pdf             Magnificat mp3

Die refrein word nie in die mp3 weergawe herhaal nie

Mette Lofprysinge Toon 5        Lofprysinge Toon 5 mp3

Die refrein word nie in die mp3 weergawe herhaal nie

Lofprysinge Znamenny in e mineur

Algemene:

Algemene vir Martelare Troparion Toon 4

O Beskerming van Christene Toon 2 pdf

Algemene vir ‘n Monnik Troparion Toon 8 pdf

Algemene vir meer as een Apostel Troparion Toon 3 nuut pdf

Advertisements

12 responses to “Musiek

 1. Magdalena

  Heerlike. Ek het die musiek gedruk en is van plan om dit gereeld te sing. Ek besef ek sing nooit meer nie, behalwe in die kerk. Dink darem dit kan meer wees! Gaan nou begin sing. Hou my dop.

 2. Piet Coucke

  Ek het nooit in Afrikaans geschryf nie , alleen gelees . Ek is vlaming en spreek nederlands . Baie dankie vir die mooi webstek , die musiek en die hartverblydende woorde

 3. Ek sal seker antwoord gee , as ek terug is . Nu gaan ek , vir vakansie , vlug , vlug Frankrijk toe ! Totsiens . . .

 4. Nicholas Esterhuizen

  Baie Dankie Vader die musiek is wonderlik!)

 5. pskword

  Christus opgestaan, Hy is waarlyk opgestaan!
  Gefeliciteerd met uw enorm werk in de muziek.
  Als U ooit belangstelling heeft in Byzantynsche muziek, practisch zelf-studie kursus, kunt mijn webpagina bezoeken in:
  http://bzquality.wordpress.com/
  P.Katsoulis
  Griekenland

 6. U seën Vader … Afrikaans is n Pragtige LiturgESE Taal … Baie dank ie Vader Zacharias ….

  Maria van egipte

 7. Dankie vir bookskap vader …

  Vader … afgelope 5 jaar leer en leef (Ortodokse Genesing) … Gebed … Sondebelydenis en Vergiffenis … Vader … daar is geen ander manier van Genesing … net in die Kerk …
  Die liefde en Gebed van Ortodokse Priesters

  Vader baie dankie vir die musiek en woorde …

  Het deur vader se webwerf Life – giving Spring ontdek …

  Vra vader se Gebed …

  In die Heilige Theotokos en Opgestane Christus
  maria

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s