Musiek

Liturgiese gesange vir die Kerkjaar in PDF-formaat en klankgrepe in mp3 .  Daar is al ‘n massa Ortodokse liturgiese gesange en verse in Afrikaans beskikbaar en sal van tyd tot tyd by die lys hieronder gevoeg word. Alles moet nou eers in PDF omgeskakel word en dan in mp3, so dit sal dalk ‘n geruime tyd neem. Kyk gerus van tyd tot tyd na hierdie bladsy vir nuwe toevoegings.

Opstandingstone:

1. Die Troparia vir Sondae uit die Oktoig

Troparion Toon 1 pdf Troparion Toon 1 mp3

Troparion Toon 2 pdf Troparion Toon 2 mp3

Troparion Toon 3 pdf Troparion Toon 3 mp3

Troparion Toon 4 pdf Troparion Toon 4 mp3

Troparion Toon 5 pdf Troparion Toon 5 mp3

Troparion Toon 6 pdf Troparion Toon 6 mp3

Troparion Toon 7pdf Troparion Toon 7 mp3

Troparion Toon 8 pdf Troparion Toon 8 mp3

Opstandingstone: 2. Kontakia

Kontakion Toon 1 pdf Kontakion Toon 1 mp3

Kontakion Toon 2 pdf Kontakion Toon 2 mp3

Kontakion Toon 3 pdf Kontakion Toon 3 mp3

Kontakion Toon 4 pdf Kontakion Toon 4 mp3 pdf

Kontakion toon 5 pdf   Kontakion Toon 5 mp3

Kontakion Toon 6 pdf Kontakion Toon 6 mp3

Kontakion Toon 7 pdf Kontakion Toon 7 mp3

Kontakion Toon 8 pdf Kontakion Toon 8 mp3

Prokimena: Sondae

Prokimenon Toon 1 Laat u barmhartigheid oor ons wees pdf  Prokimenon Toon 1 mp3

Prokimenon Toon 2 Die Here is my sterkte en my loflied pdf  Prokimenon Toon 2 mp3

Prokimenon Toon 3 Psalmsing tot eer van God pdf Prokimenon Toon 3 mp3

Prokimenon Toon 4 Hoe groot is u werke pdf Prokimenon Toon 4 mp3

Prokimenon Toon 5 pdf  Prokimenon Toon 5 mp3

Prokimenon Toon 6.O Here, red U volk pdf Prokimenon Toon 6 mp3

Prokimenon Toon 7 Die Here sal sy volk sterkte gee pdf Prokimenon Toon 7 mp3

Prokimenon Toon 8 Doen geloftes aan die Here pdf   Prokimenon Toon 8 mp3

Die “Heer, ek het U aangeroep”-tone:

Heer ek het U aangeroep Toon 1pdf  Heer, ek het U aangeroep mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 2 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 2 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 3 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 3 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 4 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 4 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 5 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 5 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 6 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 6 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 7 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 7 mp 3

Heer ek het U aangeroep Toon 8 pdf Heer, ek het U aangeroep toon 8 mp 3

Spesiale Wysies:

Toon 1 Vreugde van die hemelse skaar pdf      Toon 1 Vreugde van die hemelse skaar mp 3

Toon 1 O al-omgeëerde martelare pdf             Toon 1 O al-omgeëerde martelare mp 3

Toon 1 O Paradoksale Wonder pdf                  Toon 1 O Paradoksale Wonder mp 3

Toon 2 O Huis van Efrata pdf                            Toon 2 O Huis van Efrata mp 3

Toon 2 Met watter kranse van lof pdf            Toon 2 Met watter kranse van lof mp 3

Toon 2 Toe Josef van Arimathea (When from a tree) pdf  Toon 2 Toe Josef van Arimathea (When from a tree) mp 3

Toon 4 U het ons ‘n teken gegee pdf               Toon 4 U het ons ‘n teken gegee mp 3

Toon 4 Soos ‘n moedige onder martelare pdf     Toon 4 Soos ‘n moedige onder Martelare mp 3

Toon 5 Wees gegroet, leweskenkende Kruis pdf     Toon 5 Wees gegroet, leweskenkende Kruis mp 3

Toon 6 Op die derde dag Lofpsalms pdf                    Toon 6 Op die derde dag Lofpsalms toon 6 mp 3

Toon 6 Heel hul verwagting (Having set all their hope in Thee) pdf    Toon 6 Heel hul verwagting mp 3

Toon 6 Engelemagte gaan vooruit pdf                                  Toon 6 Engelemagte gaan vooruit mp 3

Feeste:

8 junie Die Oorbring van die relieke van die Heilige Theodoor Troparion Toon 4

14 Junie Die Profeet Elisa Troparion Toon 4pdf

25 Mei Troparion Johannes die Doper 3de vonds van hoof van Toon 4 pdf

29 Junie Petrus en Paulus Troparion Toon 4 pdf

1 Julie Cosmas en Damianos Troparion Toon 8 pdf          1 Julie Cosmas en Damianos Troparion Toon 8 mp 3

5 Julie Athanasios van Athos troparion toon 3  Prokimenon Toon 7 Sy Heiliges sal in heerlikheid roem

7 Julie Martelares Kyriake: Dieselfde Troparion as vir 16 Desember 8 Julie Martelaar Prokopios

12 Julie Die Heilige Paisios Troparion Toon 1 pdf

Algemene vir Martelare Troparion Toon 4     Algemene vir ‘n Martelaar Troparion Toon 4  mp 3

Julie Prokimenon vir die Vaders Toon 4 Geloof sy U, Here pdf      Prokimenon vir die Vaders Toon 4 Geloof sy U, Here mpp3

Vaders van die 4de Konsilie Troparion Toon 8 pdf      Vaders van die 4de Konsilie Troparion Toon 8 mp 3 

20 Julie Elia T roparion Toon 4 pdf    Prokimenon toon 4 U is priester vir ewig pdf

22 Julie Maria Magdalena Troparion Toon 1 pdf       22 Julie Maria Magdalena Troparion Toon 1 mp3

26 Julie Die Heilige Paraskewi Troparion Toon 1 pdf      Prokimenon Toon 4 Wonderbaar is God pdf

27 Julie die H Panteleimon Troparion Toon 3 pdf     Die Regverdige sal bly wees in die Here Prokimenon Toon 7

2 Augustus Oordrag va die relieke van die H. Stefanus Troparion Toon 4 pdf

5 Augustus Troparion Voorfees Toon 4     5 Augustus Troparion Voorfees van die Verheerliking Toon 4 mp3 6

6 Augustus Troparion Toon 7 pdf      6 Augustus Fees van die Verheerliking Troparion Toon 7 mp 3

6 Augustus Verheerliking Kontakion Toon 7         6 Augustus Verheerliking op die Berg Kontakion Toon 7 mp 3

Katawasias van die Verheerliking:

Katawasia Verheerliking Ode 1 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 3 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 4 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 5 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 6 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 7 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 8 toon 4

Katawasia Verheerliking Ode 9 toon 4

TroparionToon 1 pdf         15 Augustus Ontslaping TroparionToon 1 mp3

15 Augustus Kontakion Toon 2 pdf  15 Augustus Ontslaping Kontakion Toon 2 mp3

16 Augustus Troparion vd Ikoon van die Gesigsdoek T1

26 Augustus Mart. Adriaan en Natalia Algemene vir ‘n Martelaar: Troparion Toon 4 pdf 26 Augustus Mart. Adriaan en Natalia Algemene vir ‘n Martelaar: Troparion Toon 4 mp 3 

29 Augustus Johannes die Doper Onthoofding Troparion Toon 2 pdf

31 Augustus plasing van die kleed trop toon 8

Prokimenon vir Feeste van die Theotokos: Prokimenon

1 September Begin van die Kerkjaar:  Kontakion       Toon 4 Toon 4 mp 3 

1 September Prokimenon Toon 4 Groot is ons Here

1 September: Begin van die Kerkjaar: Troparion Toon 2 pdf

1 September Troparion vir St Simeon Suilbewoner Toon 1

1 September Apolitikion van die Theotokos Toon 7

2 September Johannes die Vaster Troparion Toon 4

2 September Mamas Troparion Toon 4 pdf   2 September Mamas Troparion mp3

3 September Antimos Troparion Toon 1

3 September Theoktistos troparion toon 8

6 September Michael Aartsengel Troparion Toon 4

7 September Voorfees van die Geboorte van Maria Troparion Toon 4  pdf

7 September die Heilige Kassianie

7 September Voorfees van die Geboorte vd Theotokos Kontakion Toon 3

8 September Geboorte van die Theotokos Troparion – Derde Antifoon

8 September Geboorte van die Theotokos Troparion toon 4 mp 3

8 September Kommuniegesang

8 September Geboorte van die Theotokos Kontakion Toon 4    8 September Geboorte v d Theotokos Kontakion Toon 4 mp 3

8 September Gesang aan die Theotokos Maagdelikheid pas nie by

9 September Joachim en Anna Troparion Toon 2     9 September Joachim en Anna Troparion Toon 2 mp3

9 SeptembernJoachim en Anna Kontakion Toon 2

13 September Kerkwyding Troparion Toon 4

13 September Voorfees Kerkwyding Kontakion Toon 4

13 September Voorfees van die Kruisverheffing Troparion Toon 2

Fees van die Kruisverheffing:

Katawasia van die Kanon:

Katawasia van die Kruis Ode 1 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 3 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 4 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 5 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 6 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 7 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 8 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 9 Toon 8

Katawasia van die Kruis Ode 9 2de Kanon Toon 8

14 September Troparion van die Heilige Kruis     14 September Kruisverheffing Troparion Toon 1 mp 3 14

14 September Kontakion Toon 4 pdf

Ons vereer u Kruis in plaas van die Trisagion by Feeste van die Kruis

14 September Prokimenon Toon 7

14 September Theotokion Katavasia van die Kruis Ode 9 Toon 8

14 September Kruisverheffing Kommuniegesang

Teruggawe van die Fees van die  Kruisverheffing: Gesang aan die Theotokos:

Katawasia van die Kruis Ode 9 2de Kanon Toon 8

https://afrikaansortodoks.files.wordpress.com/2012/06/katavsia-van-die-kruis-ode-9-2de-kanon-toon-8.pdf

16 September Groot Martelares Eufemia Algemene vir ‘n Martelares Troparion Toon 4   16 September Eufemia Algemene vir ‘n Martelares Troparion Toon 8 mp3

20 September Algemene vir Martelare Troparion Toon 4 Die Martelaar Evstathios en sy metgeselle

22 September H. Fokas Troparion Toon 4

23 September Ontvangenis van J die Doper Troparion Toon 4           23 September Ontvangenis van J die Doper Troparion Toon 4 mp3

26 September: Die Heengaan van Johannes die Teoloog: Troparion soos by 8 Mei

29 September Kyriakos  Troparion Toon 1

30 September Gregorios van Armenië Troparion Toon 4          30 September Gregorios van Armenië Troparion Toon 4 mp3

3 Oktober Dionisius die Areopagiet Troparion Toon 4

6 Oktober Thomas Troparion Toon 3

7 Oktober Martelare Sergius en Bachus Algemene vir Martelare Troparion Toon 4

8 Oktober Pelagia Troparion Toon 8

9 Oktober Jacobus Apostel Troparion Toon 3

10 Oktober Eulampius and Eulampia – Troparion soos by 7 Oktober

1-11 Oktober, Sondag Vaders van die 7de Konsilie Troparion Toon 8

13 Oktober Martelare Karpus en Papylus Algemene vir Martelare Troparion Toon 4

14 Oktober Martelare Nazarius, Gervasias, Protasius en Celsius: Soos vir 13 Oktober

15 Oktober Die Heilige Hiëromartelaar Lukianos Algemene vir ‘n Martelaar Troparion Toon 4

16 Oktober Martelaar Longinus soos by 15 Oktober

18 Oktober Lukas Troparion Toon 3

20 Oktober Groot Martelaar Artemius soos by 15 Oktober

Oktober 21 Hilarion die Grote Troparion Toon 8

22 Oktober Awerkios Troparion Toon 4

22 Oktober die Sewe Jongelinge van Efese soos by 13 Oktober

23 Oktober Jakobus Broer van die Here Troparion Toon 8

24 Oktober- Die Heilige Arethas- Troparion Toon 1

26 Oktober Demetrius Troparion Toon 3

26 Oktober Aardbewing troparion t 8

26 Oktober Prokimenon: Algemene vir ‘n Martelaar: Kyk na 22 Februarie

27 Oktober Groot Martelaar Nestor soos by 15 Oktober

28 Oktober Beskerming van die Theotokos Troparion Toon 1

29 Oktober Anastasia Algemene vir ‘n Martelares Troparion Toon 4

1 November Cosmas en Damianos Troparion Toon 8   Prokimenon toon 4 Wat die Heiliges in sy land betref

2 November Martelare Akindinos ens Troparion Toon 2

3 November Joris Kerk in Lidda Troparion Toon 4

3 November: Die Persiese Martelare: Algemene vir Martelare: kyk 13 Oktober

4 November die Heilige joanikios Troparion Toon 8

5 November Martelare Galaktion en Episteme:  Troparion soos by 13 Oktober

6 November Johannes die Belyder Troparion Toon 3

7 November Lasarus die Wonderdoener: Troparion toon 8

8 November Sinaksis van Michael en Gabriël Troparion Toon 4       Prokimenon vir die Engele Toon 4 Wat sy engele geeste maak

9 November St Nektarios Troparion Toon 1   Prokimenon Toon 8 vir ‘n Apostel Hulle stem het uitgegaan. pdf  Kommunievers 24 vir ‘n Apostel pdf

10 November: Algemene vir apostels Troparion Toon 3

11 November Soos vir 7 Oktober: Algemene vir Martelare toon 4. Ook vir Menas:

11 November Menas Troparion Toon 4

11 November Theodorus die Studiet Troparion toon 8

12 November Johannes die Barmhartige Troparion toon 8

12 November Nilus Troparion Toon8

13 November J Chrysostomos Troparion Toon 8

14 November Filipus Troparion Toon 3

15 November Martelaar Gurias et al Toon 5

16 November MattheusTroparion Toon 3

17 November Gregorius trop toon 8

18 November Die Heilige Martelare Plato en Romanus: Algemene vir Martelare soos by 13 Oktober

19 November Obadja Troparion Toon 2

20 November: voorfees van die Tempelgang van die Theotokos Toparion Toon 4

21 November: Tempelgang van die Theotokos Toparion Toon 4   21 November Tempelgang v d Theotokos Toparion Toon 4 mp 3 21

21 November: Kontakion Toon 4  21 November Tempelgang van die Theotokos Kontakion Toon 4 mp 3

21 November Gesang aan die Theotokos

24 November: Clemens van Rome en Petrus van Alexandrië: Troparion O God van ons vaders toon 4

25 November Katerina Martelares Troparion Toon 5

26 November: Alipius Troparion Toon 1

27 November Die Heilige Jacobus die Persiër, Algemene vir ‘n Martelaar soos by 15 Oktober

28 November Ons Heilige Vader Stefanus die Jongere en die Heilige Martelaar Irenarchus, Algemene vir ‘n Martelaar soos by 15 Oktober

29 November Die Heilige Martelaar Paramonos, Algemene vir ‘n Martelaar soos by 15 Oktober

30 November Andreas Troparion Toon 4  Prokimenon: Kyk Prokimenon vir ‘n Apostel of Biskop by 9 November

1 Desember Nahum Troparion Toon 2

2 Desember Habakuk Troparion Toon 2

3 Desember Sefanja Troparion Toon 2

4 Desember Barbara Troparion Toon 4

4 Desember Joh die Regverdige Troparion toon 8

5 Desember St Sawwas trop toon 8

6 Desember St Nikolaas Troparion Toon 4 pdf

7 Desember Ambrosius Troparion Toon 4

8 Desember die Heilige Patapios  Troparion Toon 8

9 Desember Anna se ontvangenis van Maria Troparion Toon 4

10 Desember Menas, Hermogenes en Eugrafos Troparion Toon 8.myr

11-17 Desember Sondag van die Voorouers Troparion Toon 2

11 Desember Daniël die Suilbewoner Troparion Toon 1

12 Desember H Spiridon Toon 1

13 Desember Troparion vir die Martelare soos by 13 Oktober en die Troparion vir die Heilige Lucia soos by 29 Oktober

15 Desember Eleutherios Troparion Toon 5

16 Desember Haggai Troparion Toon 2

18 Desember Die Heilige Sebastiaan: Troparion soos by 16 Oktober

19 Desember Die Heilige Martelaar Bonifatius soos by 16 Oktober

20 Desember Die Heilige Ignatius Troparion Toon 4

22 Desember Die Grootmartelares Anastasia die Bevryder van Towermiddels: Troparion soos by 29 Oktober

23 Desember Die Tien Heilige Martelare van Kreta Toon 3

Voorfees vir Kersfees

Voorfees vir Kersfees  Kontakion Toon 3

Sondag voor Kersfees Troparion Toon 2

Sondag voor Kersfees Kontakion Toon 1

Voorfees vir Kersfees 21 Des troparion Toon 4

Sondag voor Kersfees Prokimenon vir die Vaders Toon 4 Geloof sy U, Here

Kersfees: 25 Desember:

Kerstroparion Toon 4

Kerskontakion toon 3

Mette  

Kanon – 1ste Irmos

Kanon- 3de Irmos

Kanon- 4de Irmos

Kanon- 5de Irmos

Kanon- 6de Irmos

Kanon- 7de Irmos

Kanon- 8ste Irmos 2

Kanon Ode 9 Verheerlik haar, o my siel

Mette Kersfees Prokimenon, Toon 4

27 Desember Fees van die Proto-Martelaar Stefanus Troparion Toon 4

28 Desember Martelare van Nikomdea Troparion Toon 4

29 Desember Die Heilige Marcellus Troparion Toon 8

29 Desember Die H. Kindertjies wat deur Herodes om die lewe gebring is Troparion Toon 1

Sondag na Kersfees

Troparion van die Heilige Josef Toon 2

1 Januarie St Basilius Troparion Toon 1

1 Januarie: Die Besnydenis: Troparion Toon 1

1 Januarie Besnydenis Kontakion Toon 3

1 Januarie Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid spreek

Theotokosgesang St Basilius 2008

Kommuniegesang: Soos op Sondae “Loof die Here uit die hemel …”

4 Januarie Die sinaksis van die Heilige Sewentig Apostels, en die Heilige Theoktistos: Troparion soos by 10 November

Sondag Voor Teofanie  

Troparion Toon 4 Berei jou voor, Sebulon

Voor Teofanie Kontakion Toon 4 pdf

Prokimenon Toon 6.O Here, red U volk pdf

Teofanie 6 Januarie      

    Feestroparion Toon 1 pdf

Kontakion Toon 4

7 Januarie: Die Sinaksis van Johannes die Doper: Troparion soos by 29 Augustus

9 Januarie: Martelaar Poliëfktos – Toon 4  soos by 16 Oktober

10 Januarie 10 Die H. Gregorius van Nyssa & Dometianus van Melitini: Troparion soos op 24 November

11 Januarie Troparion Toon 8 Theodosius die Kloosterleier pdf        Prokimenon toon 7 Kosbaar in die oë van die Here pdf

13 Januarie: Die H. Martelare Hermylus & Stratonicus: Troparion soos by 24 November: Johannes die Regverdige

15 Januarie Johannes hutbewoner Trop toon 4

16 Januarie Die verering van die kosbare Ketting van die Heilige Alloflike Apostel Petrus Troparion Toon 4

17 Januarie St Antonius die Grote Troparion Toon 4 pdf

18 Januarie Cyrillus en Athanasios Troparion Toon 3 pdf         Januarie 18 Athanasios en Cyrillus – Prokimenon pdf

19 Januarie Makarios 19 September Troparion Toon 1

20 Januarie Eutimius  Troparion Toon 4 pdf  20 Januarie St. Eutimius Troparion Toon 4 mp3

Prokimenon Die Heiliges sal juig in heerlkheid toon 8 pdf        Prokimenon Die Heiliges sal juig in heerlkheid toon mp3

21 Januarie Die H. Maximus die Belyer en Neófitos die Martelaar: Troparion soos by  4 Desember

22 Januarie Timotheus Troparion toon 4

22 Januarie Die Heilige Anastasios Algemene vir ‘n Martelaar Troparion Toon 4

23 Januarie Clemens Troparion Toon 4 Algemene vir ‘n Martelaar

24 Januarie Die Heilige Xenia Troparion Toon 8

25 Januarie Gregorius Troparion Toon 1 pdf  Januarie 25 Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid uiter pdf

26 Januarie Die H. Xenofon en sy gesin: Troparion soos by 24 November

27 Januarie J Chrysostomos Troparion Toon 8 pdf          27 Januarie J Chrysostomos Troparion Toon 8 mp3

Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid uiter pdf           Prokimenon Toon 1 My mond sal wysheid uiter mp3

28 Januarie die Heilige Efraim Troparion Toon 8

29 Januarie Ignatius die Goddraer Troparion 4

30 Januarie Troparion van die 3 hierarge toon 1 

31 Januarie: Die Heilige Wonderdoeners Kiros en Johannes – Troparion soos by 15 November

1 Februarie Die Heilige Trifon: Algemene vir ‘n Martelaar Troparion Toon 4 pdf  Prokimenon Toon 4 Die Here het wonderbaar geword pdf

Voorfees Troparion toon 1 pdf Ontmoeting Kontakion Voorfees Toon 4 pdf

2 Februarie Ontmoeting Troparion toon 1 pdf               2 Febr Ontmoeting Troparion mp 3

2 Februarie: Die Ontmoeting in die Tempel: Kontakion toon 1 pdf      Kontakion toon 1 mp3

2 Februarie Prokimenon Ontmoeting in die Tempel pdf

4 Februarie die Heilige Isidoros Troparion Toon 8

5 Februarie Die H. Agáthe soos by 16 September

6 Februarie St Fotios Troparion Toon 4

8 Februarie Theodoor Groot Martelaar Troparion Toon 4

10 Feb Charalampos Trop Toon 4 pdf                          10 Feb Charalampos Trop Toon 4 mp3

11 Februarie Die Heilige Wlaïsios Toon 4

12 Februarie Die Heilige Meletios Troparion Toon 4

13 Februarie Februarie Die Heilige Martinianus Troparion Toon 4

14 Februarie Die Heilige Afxentius Troparion Toon 1 pdf

15 Februarie Apostel Onesimus Troparion Toon 3

16 Februarie: Die H. Martelaar Pamfilus en sy metgeselle Troparion vir die Martelare soos by 13 Oktober

17 Feb Theodoor Groot Martelaar Troparion Toon 2 pdf    17 Feb Theodoor Groot Martelaar Troparion Toon 2 mp3

18 Februarie Ons H. Vader Leo, Pous van Rome. Troparion toon 8

19 Februarie Apostel Archippus, Troparion Toon 3

20 Februarie Ons Vader onder die Heiliges Leo, Biskop van Catanië Troparion Toon 4

24 Februarie Fees van die Vonds van die Hoof van JohannesTroparion Toon 4 pdf         24 Februarie Fees van die Vonds van die Hoof van JohannesTroparion Toon 4 mp3

Prokimenon Algemene vir ‘n Martelaar Die Regverdige sal bly wees in die Here Toon 7 pdf        Prokimenon Algemene vir ‘n Martelaar Die Regverdige sal bly wees in die Here Toon 7 mp3

25 Maart Aankondiging Kontakion O, ons aanvoerder en beskermer mp3      Aankondiging Kontakion O, ons aanvoerder en beskermer

8 Mei Johannes evangelis Troparion Toon 2

Voorvaste:

Sondag van die Tollenaar eerste kontakion toon 4 pdf

Sondag van die Verlore Seun Kontakion toon 3 pdf

Sondag van die Laaste Oordeel Kontakion Toon 1 pdf           Sondag van die Laaste Oordeel Kontakion Toon 1 mp3

Kontakion Vergifnissondag Toon 6 pdf                   Kontakion Vergifnissondag Toon 6 mp3

Vastyd:

Groot Komplete met musiek

Akathistos met musieknotasie:

Akakathistoslied eerste Vrydag

Akathistos Tweede Vrydag

Akathistos Derde Vrydag

Akathistos Vierde Vrydag 

Akathistos Vyfde Vrydag

Die Boetekanon die Heilige Andreas van Kreta: Die Irmi van die Odes

Eerste Irmos

Tweede Irmos

Derde Irmos

Vierde Irmos

Vyfde Irmos

Sesde Irmos

Sewende Irmos

Agste Irmos

Negende Irmos

Halleluja Mette bisantyns toon 8 pdf       Halleluja by die Mette mp3

Onse Vader Vastyd in D pdf                   Onse Vader Vastyd in D mp3

Kanon van die Theotokos, wat tydens die Akathistos aan die Heilige Maagd op Vrydagaande gesing word:

Kanon van die Theotokos Ode 1 toon 4 pdf     Kanon van die Theotokos Ode 1 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 3 toon 4 pdf    Kanon van die Theotokos Ode 3 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 4 toon 4 pdf     Kanon van die Theotokos Ode 4 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 5 toon 4 pdf     Kanon van die Theotokos Ode 5 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 6 toon 4 pdf       Kanon van die Theotokos Ode 6 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 7 toon 4 pdf      Kanon van die Theotokos Ode 7 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 8 toon 4 pdf       Kanon van die Theotokos Ode 8 toon 4 mp3

Kanon van die Theotokos Ode 9 toon 4 pdf         Kanon van die Theotokos Ode 9 toon 4 mp3

Troparion aan die einde van die Akathistos Toon 3 o pdf    Troparion aan die einde vd Akathistos Toon 3 o mp3

Kanon van die Theotokos: Alheilige Theotokos beskerm ons: refrein pdf  Kanon van die Theotokos: Alheilige Theotokos beskerm ons: refrein mp3

Algemeen vir die Vastyd: Mette en Liturgie:

Theotokosgesang St Basilius 2008 korrek

Open vir my die deure van bekering Ledkowski in D pdf  Open vir my die deure van bekering Ledkowski inD mp3

Eerste Sondag van die Vastyd:

Troparion pdf Kontakion pdf Prokimenon pdf

Tweede Sondag van die Vastyd;

2de Sondaga van die Vastyd -Troparion pdf  2de Sondag van die Vastyd Gregoriu Palamas Troparion toon 8 mp3 2de Sondag van die Vastyd –  Kontakion pdf

Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging Gewone Sondagprokimenon van die toon van die week.

Derde Sondag van die Vastyd

Troparion van die Heilige Kruis Toon 1: Kyk 14 September Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging

3de Sondag van die Vastyd – Prokimenon Toon 6

Vierde Sondag van die Vastyd

Opstandingstroparion van die heersende toon Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging Prokimenon vir Sondae Toon 7

4de Sondag van die Vastyd – Troparion Toon8 pdf Troparion van die Vierde Vastyd MP3

Vyfde Sondag van die Vastyd

Opstandingstroparion Toon 5 5de Sondag van die Vastyd – M van Egipte Troparion Toon 8 pdf 5de Sondag van die Vastyd -M van Egipte Troparion Toon 5 mp3  

Kontakion van 25 Maart, vir die Fees van die Aankondiging Prokimenon vir Sondae Toon 8

Palmsondag

Troparion Toon 1 pdf     TroparionToon 1.mp3 2de Troparion Toon 4 pdf        Tweede Troparion Toon4.mp3

Kontakion Toon 6 pdf             Kontakion Toon 6.mp3

Prokimenon Toon 4 pdf         Prokimenon Toon 4.mp3

Gesang aan die Theotokos 2011 pdf           Megalinarion ipv Theotokion.mp3

Palmsondagaand: Die Bruidegomsmette vir Maandagoggend

https://afrikaansortodoks.files.wordpress.com/2021/04/mette-vir-heilige-palmsondagaand-2009-met-musiek-4.pdf

Maandagaand van Heilige Week: Die Bruidegomsmette vir Dinsdagoggend

METTE VIR HEILIGE MAANDAGAAND met musiek

Dinsdagaand van Heilige Week: Die Bruidegomsmette vir Woensdagoggend

METTE VIR HEILIGE DINSAGAAND met musiek

Woensdagaand van Heilige Week: Die Mette vir Donderdagoggend

METTE VIR HEILIGE Donderdag wat Woensdagaand gesing word

Liturgie vir Heilige Donderdagoggend

GROOT EN HEILIGE DONDERDAGOGGEND met musiek

Donderdagaand: Die Twaalf Evangeliesdiens

METTE VIR HEILIGE DONDERDAGAAND 12 EVANGELIESDIENS

Goeie Vrydag

Vespers

VESPERS VIR GOEIE VRYDAG MET MUSIEK

Mette vir Saterdagoggend wat op Vrydagaand gesing word

METTE VIR GROOT EN HEILIGEVRYDAGAAND met musiek

Ons huldig die gedagtenis aan Josef pdf      Ons huldig die gedagtenis aan josef.mp3

Stille Saterdag

GROOT EN HEILIGE SATERDAG met musiek

Pasga

Pasga Kontakion Toon 8      Pasga Kontakion toon 8  mp3

Theotokion vir Pase 2   Theotokion vir pase mp3

Pasga – Die Nagdiens met musiek

Paaskanon 2008 verkort soos dit in die Griekse swart boeke met die Heilige Week dienste voorkom

Pasga Agapevespers 2020

Thomassondag Thomassondag Troparion pdf                   Thomassondag Troparion mp3

Thomassondag Prokimenon Toon 3 pdf        Thomassondag Prokimenon Toon 3 mp3

Thomassondag Pryslied pdf                           Thomassondag Pryslied mp3

Sondag van die Mirredraagsters

Mirredraagsterssondag, Troparion Toon 2    Mirredraagsterssondag Eerste Troparion Toon-2.mp3

Mirredraagsterssondag, Tweede Troparion Toon 2  Mirredraagsterssondag Tweede Troparion Toon 2.mp3

Kontakion van Pasga

Mirredraagsterssondag Prokimenon Toon 6

Theotokion: Die Engel het geroep tot haar (Kyk Pasga)

Sondag van die Verlamde Opstandingstroparion Toon 3 Kontakion vir Pasga Sondagprokimenon Toon 3 Gesang aan die Theotokos: Soos by Pasga (Die Engel het geroep)

Middepinkster Troparion Toon 8         Troparion Toon-8 mp3

Sondag van die Samaritaanse Vrou: Opstandingstroparion toon 4 Troparion vir Middepinkster, soos hierbo Kontakion vir Pasga Sondagprokimenon toon 4 Gesang aan die Theotokos: “Die Engel het geroep”

Sondag van die Blindgeborene Opstandingstroparion toon 5 Sondagprokimenon Toon 5 Kontakion vir Pasga Gesang aan die Theotokos: “Die Engel het geroep”

Hemelvaart

Troparion Toon 4            Troparion toon 4 mp3

Kontakion Toon 6

Prokimenon Toon 7 Verhef U bo die hemele o God          Prokimenon  toon 7 mp3

Gesang aan die Theotokos       Gesang aan die Theotokos.mp3

Kommuniegesang                    Kommuniegesang mp3

Pinkster: Groot Vespers 1ste vers Here ek roep Toon 1 pdf    Groot Vespers 1ste vers Here ek roep Toon 1 mp3

Groot Vespers 2de vers Here ek roep Toon 1 pdf    Groot Vespers 2de vers Here ek roep Toon 1 mp3

Groot Vespers 3de vers Here ek roep Toon 1 pdf      Groot Vespers 3de vers Here ek roep Toon 1 mp3

Groot Vespers 4de vers Here ek roep Toon 2 pdf       Groot Vespers 4de vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers 5de vers Here ek roep Toon 2 pdf        Groot Vespers 5de vers Here ek roep Toon 2 mp3

GrootVespers 6de vers Here ek roep Toon 2 pdf          Groot Vespers 6de vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers 7de vers Here ek roep U aan Toon 2 pdf                   Groot Vespers 7de vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers 8ste vers Here ek roep Toon 2 pdf             Groot Vespers 8ste vers Here ek roep Toon 2 mp3

Groot Vespers apostiga 1ste vers Toon 6 mp3                       Groot Vespers apostiga 1ste vers Toon 6 pdf

Groot Vespers apostiga 2de vers Toon 6 mp3      Groot Vespers apostiga 2de vers Toon 6 pdf

Groot Vespers apostiga 3de vers Toon 6 mp3              Groot Vespers apostiga 3de vers Toon 6 pdf

Groot Vespers apostiga Na Eer aan Nou en altyd Toon 8 mp3     Groot Vespers apostiga Na Eer aan Nou en altyd Toon 8 pdf

Groot Vespers Litie na Eer aan nou en altyd Toon 8 mp3                   Groot Vespers Litie na Eer aan nou en altyd Toon 8 pdf

Gesang aan die Theotokos Kanon ll van Pinkster Ode 9 toon 4

Kommuniegesang mp3                   Kommuniegesang

Kontakion Toon 8 mp3                    Kontakion Toon 8

Prokimenon Toon 8 Hulle stem het uitgegaan mp3             Prokimenon Toon 8 Hulle stem het uitgegaan

Red, o goeie Trooster mp3                  Red, o goeie Trooster pdf

Troparion by Derde Antifoon Toon 8 mp3                Troparion by Derde Antifoon Toon 8

Pinkster 2de Vespers met knielgebede 2016

Alle Heiliges (Sondag na Pinkster)

Troparion Toon 4 pdf

Kontakion Toon 8 pdf

Prokimenon Toon 4 Wonderbaar is God in sy Heiliges pdf

Mette:

Die Magnificat pdf             Magnificat mp3

Die refrein word nie in die mp3 weergawe herhaal nie

Mette Lofprysinge Toon 5        Lofprysinge Toon 5 mp3

Die refrein word nie in die mp3 weergawe herhaal nie

Lofprysinge Znamenny in e mineur

Algemene:

Algemene vir Martelare Troparion Toon 4

O Beskerming van Christene Toon 2 pdf

Algemene vir ‘n Monnik Troparion Toon 8 pdf

Algemene vir meer as een Apostel Troparion Toon 3 nuut pdf

12 responses to “Musiek

 1. Magdalena

  Heerlike. Ek het die musiek gedruk en is van plan om dit gereeld te sing. Ek besef ek sing nooit meer nie, behalwe in die kerk. Dink darem dit kan meer wees! Gaan nou begin sing. Hou my dop.

 2. Piet Coucke

  Ek het nooit in Afrikaans geschryf nie , alleen gelees . Ek is vlaming en spreek nederlands . Baie dankie vir die mooi webstek , die musiek en die hartverblydende woorde

 3. Ek sal seker antwoord gee , as ek terug is . Nu gaan ek , vir vakansie , vlug , vlug Frankrijk toe ! Totsiens . . .

 4. Nicholas Esterhuizen

  Baie Dankie Vader die musiek is wonderlik!)

 5. pskword

  Christus opgestaan, Hy is waarlyk opgestaan!
  Gefeliciteerd met uw enorm werk in de muziek.
  Als U ooit belangstelling heeft in Byzantynsche muziek, practisch zelf-studie kursus, kunt mijn webpagina bezoeken in:
  http://bzquality.wordpress.com/
  P.Katsoulis
  Griekenland

 6. U seën Vader … Afrikaans is n Pragtige LiturgESE Taal … Baie dank ie Vader Zacharias ….

  Maria van egipte

 7. Dankie vir bookskap vader …

  Vader … afgelope 5 jaar leer en leef (Ortodokse Genesing) … Gebed … Sondebelydenis en Vergiffenis … Vader … daar is geen ander manier van Genesing … net in die Kerk …
  Die liefde en Gebed van Ortodokse Priesters

  Vader baie dankie vir die musiek en woorde …

  Het deur vader se webwerf Life – giving Spring ontdek …

  Vra vader se Gebed …

  In die Heilige Theotokos en Opgestane Christus
  maria

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s