Betanië word groen

Een van ons weldoeners wat in Australië woon, het my ‘n geweldige guns gedoen deur my aan Billy de Jong van Sustainable Technologies voor te stel. Ons was op die punt om op sonkrag oor te gaan toe ek Billy ontmoet het. Hy het, na hy die situasie van kraggebruik hier by Betanië deeglik nagegaan het (met ‘n indrukwekkende program wat hy self ontwerp het), voorgestel dat ons in plaas van batterye gebruik, gebruik maak van superkapasitors, iets waarvan die meeste mense, ook kundiges, nie van geweet het nie. Natuurlik word die superkapasitors saam met sonpanele gebruik. Ons is nou op die punt waar ons binne die volgende paar dae totaal selfversorgend sal wees wat elektrisiteit betref. ‘n Paar foto’s gee ‘n aanduiding van wat hier aan die gebeur is:

Waar die superkapasitors gehuisves word op die agterstoep van die Bedehuis; waar die kinders ook na die oggenddiens saam eet.

 

Die twee superkapasitors.

 

Die woonhuis op die erf, wat ook deel het aan die sonkrag

Die agterstoep van die Bedehuis. Tans is daar ses sonpanele op die stoepdakkie. Later vandeesweek word nog ses bokant dié geplaas.

 

 

 

Ek is daarvan oortuig, en ek is beslis nie alleen nie, dat superkapasitors op die voorpunt staan van enorme tegnologiese en maatskaplike veranderinge wat gaan volg op hierdie uitvindsel, en ek is baie in my skik dat ons as ‘n gemeente van die oudste Kerk op aarde, ook een van die eerste groepe in ons land is wat op die voorpunt staan van ‘n hele nuwe wending in die geskiedenis van die wêreld. Dit is net weereens ‘n teken daarvan dat die Ortodokse Kerk en die wetenskap en die tegnologie hoegenaamd nie onversoenbaar is nie. Die Kerk het geen probleem met die wetenskap en die tegnologie as sodanig nie. In die Kerk kan ons ons net verheug oor die wonderlike kreatiwiteit wat God aan die mens gegee het om met wonderlike oplossings vorendag te kom vir die reuse probleme waarmee die wêreld en die aarde worstel.

Vader Zacharias

Advertisements

1 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Ortodokse Kerk, Uncategorized

PAASBOODSKAP VAN ONS PATRIARG 2018

 

Prot. Nr. 49/2017

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID VAN ONS VERRESE HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS

“Julle het die Leidsman tot die lewe gedood. God het Hom uit die dode opgewek, waarvan ons getuies is.” (Hand. 3:15)

 

My liewe broers en susters,

Die Apostels getuig en die wêreld vier fees. Die Apostels bely en die wêreld is verheug. Die Apostels verklaar en die wêreld glo. Dat die Skepper van ons lewens waarlik opgestaan het. Dat die Oorsaak van ons lewens waarlik opgestaan het. Dat die Herskepper van ons lewens waarlik opgestaan het.

Kan die lig van die Opstanding nietemin die toenemende donkerheid van die mens se geskiedenis oorkom? Kan die boodskap van die Opstanding  al ons broers en susters in Christus, alle welwillendes, vryelik bereik? Of wonder die Profeet steeds: Het ons nie almal een Vader nie? Het een God ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan troueloos met mekaar?” (Maleági 2:10)

             Toe God ons geskape het, het Hy dit vrywillig gedoen. En toe Hy ons deur Sy enigste Seun herskape het, het Hy dit gedoen sonder dat ons iets vooraf aangebied het. Die Koninkryk van God, met ander woorde ons vereniging met God, sal net gebeur as ons God wil hê; net as ons na God soek; net as ons die wil van God eksistensieel as ons vernaamste prioriteit stel.

Die Apostoliese geloof oor God se wil is duidelik: “Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie die een wat Hom vrees en geregtigheid doen, Hom welgevallig is.” (Hand. 10:34-35) Om die Koninkryk van God binne te gaan vra net die vrees van God as agting vir Sy wil, en die geregtigheid van God as die vrug van Sy wil.

Wat doen ons egter? Ons verwerp die vrees van God. Ons beskou die vrees van God as sou dit ons ego oneer aandoen. Verder verwring ons God se geregtigheid. Ons sien dit deur die misvormde lense van nasie, ras, kleur of verskeidenheid. En ons kom tot die punt waar ons onder opeenvolgende lae van elemente van identiteit, die een en enigste element begrawe wat ons almal verenig: ons gemeenskaplike oorsprong in God.

Ons vergeet dat ‘n Samaritaan die voorbeeld geword het van medelydende mensliewendheid. Ons vergeet dat ‘n Samaritaanse vrou die voorbeeld van innige lewensverandering geword het. Ons vergeet dat ‘n ontugtige vrou die voorbeeld van reddende bekering geword het. Ons vergeet dat die rower van die elfde uur die eerste bewoner van die Paradys geword het. Ons vergeet dat die enigste onderskeid wat op menslike vlak moet bestaan, die een is wat ons broers en suster onderskei as diegene wat selfversorgend is en diegene wat hulpbehoewend is.

My liewe broers en susters, waar ons vandag die Opstanding van ons Heer vier en ons wonings oopstel om ons vreugde te deel, laat ons die wil van God in gedagte hou. Christus het gesê: Wanneer jy ’n môre- of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, ….Maar wanneer jy ’n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees.” (Lk. 14:12-14)

            Waarom moet ons al daardie behoeftiges nooi? Ons heilige voorganger, die Patriarg van die tasbare liefde, die Heilige Johannes die Ontfermer, het die antwoord gegee: “Want hulle kan ons waarlik die Koninkryk van die Hemel help beërwe.” Dit is nie net dat ons broers en ons susters óns nodig het nie. Ons het hulle veel meer nodig, want ons behoeftige broers en susters hou die sleutels tot die Paradys.

Dit is met hierdie geloof dat ons deur die Afrika van die nasies loop, die Afrika van stamme, die Afrika van uiteenlopende kulture. Nie met die geloof van die intellek nie, maar met die geloof van die hart. Nie met ideologiese geloof nie, maar met humanitêre geloof. Nie met die geloof wat voorkeur toon nie, maar met die geloof dat in elke persoon van elke broer en suster wat ons ontmoet in Afrika, op die Vasteland van hoop, Christus moontlik verberg is, die Oorsaak van Lewe!

 

Christus het opgestaan!

 

(Geteken deur) +Theodoros ll

Pous en Patriarg van Alexandrë en die Hele Afrika

 

 

2 Kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Goeie Vrydag te Betanië: Die simboliese graf van Christus

Die “epitafios” wat vanoggend tydens die Goeie Vrydag-vespers in ons kapel ingebring is en wat vanaand met Diens van die Klaagliedere in prosessie gedra gaan word.

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Dienstye vir Heilige Week 2018 op Robertson by die Kerk van die Heilige Maria die Egiptenaar

Saterdag 31 Maart:            Liturgie vir Lasarussaterdag: 9 vm                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                   Vespers vir Palmsondag 5 nm

 

Sondag 1 April:                   Liturgie vir Palmsondag: 9:30 vm

                                                 Bruidegomsmette: 6:30 nm

 

Maandag 2 April:                Liturgie van die Voorafgewyde Gawes: 9 vm

                                                   Bruidegomsmette: 6:30 nm

 

Dinsdag 3 April:                  Bruidegomsmette: 6:30 nm

 

Woensdag 4 April:              Mette en Siekesalwing: 6:30 nm

 

Donderdag 5 April:            Vesperale Liturgie vir die Instelling van die                                                                                                                                                                                                 Heilige Nagmaal: 8:30 vm.

                                                  Twaalfevangeliesdiens: 6:30 nm

 

Vrydag 6 April:                   Vespers vir Goeie Vrydag: 10:30 vm

                                                  Mette met Klaagliedere:   6:30 nm

 

Saterdag 7 April:                Vesperale Liturgie                                                                                                                                                                                                                                            (die eerste Pasgadiens): 9 vm

                                                  Die nagdiens, gevolg deur die                                                                                                                                                                                                                            Paasmette en die Paasliturgie: 11 nm

 

Sondag 8 April:                   Die Agapevespers: 12 nm                                                                                                                                                                                                                                       (net voor middagete.)

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Kersboodskap van ons Patriarg 2017

Prot. Nr. 138/2017

 

THEODOROS II

DEUR DIE GENADE VAN GOD POUS EN PATRIARG VAN ALEXANDRIË

EN DIE HELE AFRIKA;

AAN DIE VOLHEID VAN ONS APOSTOLIESE EN PATRIARGALE TROON:

GENADE EN BARMHARTIGHEID EN VREDE VAN ONS HERE EN GOD EN HEILAND JESUS CHRISTUS WAT IN BETHLEHEM GEBORE IS

“Vandag word Christus in die stad Bethlehem gebore, die hemele is bly en die hele skepping verheug hom!”

My liewe broers en susters, my kinders,

Vandag is dit die Fees van die Geboorte van Christus! Die hemelse en engele-gesange word weer gehoor. “Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en in die mense ‘n welbehae.” Kerkklokke weerklink weereens oor die ganse planeet en kondig aan:

” ‘n Redder is vandag vir ons gebore.”

Ons vier almal, elkeen op sy eie manier, God se groot selfvernedering vir die verlossing van die mensdom. Sy liefde sal ons weereens in die praktyk leer wat die boodskappe daarvan is. ‘n God van liefde en ‘n God van nederigheid.

“Hy wat niks kan omvat nie” word vlees, om krag en moed te gee aan die swak en teleurgestelde mensdom. Die ewige Here word gebore om die wêreld uit sy doodloopstraat te neem. ‘n Wêreld wat tot dusver skynbaar nóg die Engele-lied  nóg die boodskap van “vrede vanuit die hemele” gehoor het. Ons word daagliks met oorloë, wêreldwye en burgerlike konflik,  burgeroorlog, terrorisme, vlugtelinge, ontworteling gekonfronteer.

God reageer op ons: Hy word in nederigheid gebore, in die krip van ‘n dier. Hy word warm gehou deur die asem van die diere. Hy word in ‘n grot gebore. Dit is waarom niemand Hom herken het nie, niemand Hom verstaan het nie, want niemand wie se oë “na die aarde” gewend was, kon Hom vind nie. Net die herders “wat in die oop veld gebly het”,(Lk. 2:8) onskuldige en nederige siele, het besoek ontvang van die engele en is waardig geag om die eerste te wees om Hóm in ‘n krip te sien lê “wat alle dinge dra” (Hebr. 1:3)

Almal was Hom te wagte! Eeuelank het die Hemel Sy koms beplan. Eeuelank het die bandelose, sondige en patetiese mensegeslag geworstel tussen twyfel en onkunde, hulpeloosheid en ‘n doodloopstraat.

Duisende jare gelede het die Profete vooruitgesien en dit geprofeteer wat ons vandag vier. Filosowe en digters van treurspele het sy koms verkondig.

En die Hemel het geantwoord! En die Seun en Woord van God het gekom, “gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop”. (Gal. 4:4-5) Emmanuel is gebore, sodat die mensdom met sy eie oë kon sien Wie God is, Hom aanraak, Hom bespot, Hom ontken, Hom verraai, Hom doodmaak en Hóm aanbid wat op die derde dag opgestaan het.

Die boodskap van die Fees van die Geboorte word aan ons almal gerig, my broers en susters. Nie net vandag nie, maar elke minuut, elke oomblik van ons lewens. Ons moet dit as ‘n reël van geloof ervaar, ‘n beskutte hawe in al die skipbreuke van ons lewens. Die mensdom het dit soos nog nooit tevore nodig nie om mense-harte oop te hou en hulle warm en rein te hou, sodat Jesus daarin gebore mag word. Ons hoef nie na Hom te soek in paleise en weelderige sale nie. ‘n Nederige pondok, soos die wat oral in Afrika te vinde is, is genoeg. Hy soek naarstiglik na warmte en vertroosting. God klop vanaand aan die deur van jou hart. Gaan jy Hom laat wag?

My broers en susters, my geseënde kinders, laat ons ons noëties verplaas na die dele van die Midde-Ooste vol beroeringe, na die buitewyke van Judea, om te kyk na waar, maar veral waarom, Jesus gebore is. Laat ons die grot binnegaan, voor Hom kniel en vir Hom sê: “Christus, die mensdom het nie die deugde van vrede geniet soos wat dit wou nie. Dit lewe in oorloë, wat alle vreugde en vrede dood. Dit lewe in nood en die vrees van ‘n onsekere toekoms. Die wêreld laat ‘n mens dink aan ‘n yslike slagveld, waar elkeen teen sy broers gekant is. Ten spyte van al die samesprekings en vredesbewegings, het dit vir twintig of meer eeue ‘n ‘ontwykende duif’ gebly, ‘n onsekere droom.”

Laat ons dit te bowe kom! Laat ons die hartstogte  tersyde stel wat ons aanhits tot dade van geweld! Laat ons arms van liefde uitstrek en elke mens omhels. Dan sal ons die Geboorte voortdurend ervaar.

 

Nog baie geseënde jare!

 THEODOROS ll

Pous en Patriarg van Alexandrië en die Hele Afrika

 

 

In die Groot Stad Alexandrië

Die Fees van die Geboorte van Christus 2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk, Uncategorized

Veranderde Dienstye by die Bedehuis

Vanweë ‘n besering wat vr. Zacharias opgedoen het, en ‘n taamlik radikale operasie aan sy knie as gevolg daarvan, is hy tot aan die einde van Februarie nie daartoe in staat om die Liturgie te vier nie. Leserdienste vind egter wel plaas op Sondae, om 9:30 vm. Op Sondag 24 Desember sal daar egter nie ‘n diens die oggend wees nie, maar wel ‘n Vigiliediens om 3:30 die middag. Op Kersdag self sal Aartsbiskop Sergios saam met vr. Diaken Nicholas Esterhuizen die Liturgie hier in ons kapel vier om 8vm. Die Aartsbiskop sal sy gedeeltes in Grieks doen terwyl die Litanieë in Engels sal wees en die response en gesange in Afrikaans gesing sal word.

Die Saterdagdienste in Kaapstad in Engels en in Afrikaans is ook opgeskort tot die begin van Maart, wanneer vr. Zacharias hopelik weer op die been sal wees.

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

‘n Preek deur Vr. Anthony Coniaris van die Grieks-Ortodokse Kerk in die VSA vir die Sondag van die Voorouers, 2017, na aanleiding van die voorgeskrewe Evangelie volgens Lukas ( 14:16-24)

Uit Engels vertaal deur Vr. Zacharias van die Bedehuis te Robertson

Die Here het hierdie gelykenis vertel: (Lk. 14:16-24)

 ‘n Sekere man het ‘n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi.
En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê: Kom, want alles is nou gereed.
En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê: Ek het ‘n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog.
En ‘n ander een het gesê: Ek het vyf paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog.
En ‘n ander een het gesê: Ek het ‘n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie.
En daardie dienskneg het gekom en dié dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê: Gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en kreupeles en blindes hier in.
En die dienskneg het gesê: Meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek.

Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word.
Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie.

Die meester van die maaltyd het dubbeld seker gemaak dat die gaste die uitnodiging sou ontvang. Hy het aan elkeen twee uitnodigings gerig: Die eerste was om vir elkeen te laat weet dat hy genooi is; die tweede, op die dag van die maaltyd, om aan te kondig dat alles gereed is: “Kom, want alles is nou gereed.”

“Kom!” Die Evangelie is nie soseer ‘n bevel as ‘n aanbod nie; nie soseer ‘n eis as ‘n gawe nie – maar eerder ‘n uitnodiging om te deel in die ongelooflike vreugde van die koninkryk.

“Kom!” God verwag jou! Hy is gereed vir die armes, die verminktes, die blindes, die verlamdes. Hy is gereed vir hulle wat hul lewens op die hoofweë en kronkelpaaie van die lewe deurgebring het. Hy nooi almal uit: “Kom, want alles is nou gereed!”

Soos ‘n herder soek vir die verlore skaap, soos ‘n vrou wat op haar knieë afgaan om ‘n verlore muntstuk te vind, soos ‘n vader wat wag op sy verlore seun om huis toe te kom, so soek, roep en nooi God sonder ophou.

“Kom, want alles is nou gereed!” Kom, julle wat na betekenis soek in die lewe. Kom julle wat honger en dors na die geregtigheid. Kom julle wat struikel onder die las van sonde en skuld. Kom julle wat be-angs en bang is. Kom julle wat treur. Kom julle wat na vrede en vervulling soek. Kom, ‘ Die tafel is gelaai, geniet almal daarvan. Die kalf is gemes, laat niemand honger weggaan nie. ……. Geniet almal die rykdom van sy goedheid. …. Laat niemand sy foute beween nie, want vergifnis het uit die graf uit opgekom. Laat niemand die dood vrees nie, want die dood van die Verlosser het ons vrygemaak.’ (Uit die Paaspreek van die Heilige Johannes Chrysostomos)

Daar is baie wat die Christendom beskou as ‘n soort tiranieke godsdiens. Vir hulle is dit niks anders nie as ‘n reeks gebooie: ‘Dit moet jy doen; dat mag jy nie doen nie.’ Maar die Christendom is nie in die allereerste plek ‘n “behoort” godsdiens nie. Dit is in die allereerste plek ‘n “kom” godsdiens. Die groot aantrekkingskrag van Christus is nie geleë in Sy “jy mag nie”, maar in Sy “kom na My toe”. Kom en word met die Heilige Gees vervul. Kom en word vervul met die krag van God se teenwoordigheid. As ons na Hom toe kom, sal ons sekere dinge doen, nie omdat ons dit “behoort” te doen of “moet” doen nie, maar omdat ons ons daarin verheug om dit te doen as uitdrukking van ons liefde vir Jesus.

In sy kommentaar op hierdie woord “kom”, en veral op die woorde van Jesus ” Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is”, het die Heilige Johannes Chrysostomos hierdie kosbare woorde geskryf: “Sy uitnodiging is ‘n uitnoding van goedertierenheid. Sy goedheid is onbeskryflik. ‘Kom almal na My toe,’ nie net heersers nie, maar ook hul onderdane, nie net die rykes nie, maar ook die armes, nie net die wat vry is nie, maar ook slawe, nie net mans nie, maar ook vroue, nie net die jeug nie, maar ook ouer mense, nie net diegene met gesonde liggame nie, maar ook die verminktes en hulle met geskende ledemate, vir julle almal sê Hy, kom! Want sodanig is die gawes van die Meester; Hy ken geen onderskeid tussen slaaf en vryes nie, ook nie tussen ryk en arm nie, maar alle ongelykhede van hierdie aard word opsygesit. ‘Kom’, sê Hy, ‘almal wat vermoeid en belas is’.

” En kyk ‘n bietjie wie Hy roep! Hulle wat hul krag aangewend het om die wet te oortree, hulle wat deur hul sondes belas is, hulle wat hul hoofde nie meer kan oplig nie, hulle wat met skaamte vervul is, hulle wat nie meer hulle gevoelens kan lug nie. En waarom roep Hy hulle? Nie dat hulle rekenskap moet gee nie, en ook nie om te oordeel nie. Maar waarom? Om hulle verligting van hul lyding te gee, om hulle swaar las van hulle weg te neem.”

Wanneer Jesus sê: “Kom!” staan Hy nie op die boonste sport van ‘n lang leer in die hemel om vir ons die teken te gee dat ons moet begin klim nie. Want Hy het Self met die leer afgeklim tot op die vlak van ons elmboë. Hy het na ons toe gekom.

” (Hy) Wat ter wille van ons, mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemele, vlees geword het deur die Heilige Gees en die Maagd Maria, en mens geword het. (Die Geloofsbelydenis van Nicea). “Sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê.” Hy het gekom, gebore in ‘n stal. Hy het gekom en aan die kruis gesterf. Hy het gekom om vir ons die maaltyd van verlossing vir ons voor te berei. En nou – vandag – stuur hy sy diensknegte om ons uit te nooi: “Kom, want alles is nou gereed.”

In plaas daarvan om dit te aanvaar, is hierdie uitnodiging verwerp. “Ek het ‘n stuk grond gekoop…..   Ek het vyf spanne osse gekoop…….. Ek het ‘n vrou getrou ……. Ek kan nie kom nie. Verskoon my tog.” Dit  was die reaksie. Is dit nie vandag dieselfde reaksie nie? Die groot tragedie vir ons is dat ons op die ou end die verkeerde uitnodigings in die lewe aanvaar. Ons loop die feesmal mis, die oorvloedige lewe van Christus, en  aanvaar die mindere en die verbygaande. En Jesus weekla steeds: “O Jerusalem, Jerusalem, ….. hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ‘n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!”. (Mt. 23 37)

“Kom, want alles is nou gereed.” “Maar ek is nie waardig om te kom nie”, maak jy beswaar. “My klere is nie geskik nie. Ek sou nie weet hoe om my in die Meester se paleis te gedra nie.” Dit alles maak geen saak nie. Die uitnodiging is aan almal gerig. Die goeie nuus is dat jy nie volmaak hoef te wees om te kom nie. Kom soos jy is – met al jou sondes en smarte, swakhede en mislukkings, probleme en vrese. Kom na die enigste Een wat jou kan vergewe en genees. Kom na die enigste Een wat jou waardig kan maak.

“Kom, want alles is nou gereed.” Om na Jesus te kom, is ‘n manier van lewe. Dit begin met die doop. Dit behels ‘n daaglikse toewyding, bekering, gehoorsaamheid, aanbidding, Bybel lees, en gereelde Kommunie. Dit behels die daaglikse stap met Jesus. Dit behels nie net “Kom!” nie, maar ook “Gaan!” “Gaan uit in die wêreld en wees my dissipels. Wees dienaars. Wees ligte. Wees sout.”

Nie een van ons sal ooit die wonder van die helder verligte banketsaal, die heerlikheid van die voedsel, en die vreugde om deel te wees van hierdie verstommende gemeenskap ervaar, tensy ons die verskonings agterlaat en dit waag om die uitnodiging te aanvaar nie.

Kom nou na Hom toe en wees verseker dat Hy jou op die laaste dag sal stuur na die grootste “Kom” van alles: ” Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af.

Gebed

 Here, ek kom. Geen verskonings. Geen verontskuldigings. Ek weet ek is nie waardig nie. Sonder U het ek gelewe asof ek blind is en verlam. Ek kom honger en dors. Ek kom om gevoed te word. Amen.

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Evangelion

Macrina Walker, wat vir die Evangelion verantwoordelik is, het haar enkel gebreek en kan vir ‘n tydlank nie haar pligte nakom wat die Evangelion betref nie. Die Evangelion sal weer verskyn wanneer sy herstel het. Totdat dit gebeur, sal daar dan geen plasing van die weeklikse stukkies oor die Evangelielesing van die dag wees nie.

Ons wens Macrina ‘n spoedige herstel toe!

Lewer kommentaar

Filed under Uncategorized

Neem jou bed op en loop!

Die Kerk gedenk vandag die genesing van die verlamde by die bad van Betésda. Hierdie verlamde het agt-en-dertig jaar gewag om genees te word. Toe Jesus hom sien, het Hy hom gevra of hy genees wou word en toe die man antwoord dat hy niemand het om hom in die genesende water in te help nie, het Jesus hom beveel om sy bed op te neem en te loop.
Die Kerk gee hierdie beskrywing van een van die groot genesingswonders van die Here in die Paastyd om Christus se oorwinning oor die sonde en die dood toe te lig. Die Kerk beskou die genesing van die verlamde as simbool van die hernuwing van lewe van die ganse mensdom deur die opstanding van Christus.

Vandag se Evangelielesing is een van die weinige plekke waar Jesus Christus sonde en siekte met mekaar in verband bring, wanneer hy vir die man wat genees is, sê: “Moenie meer sondig nie”. Nie alle siekte word deur sonde veroorsaak nie, maar ons weeet dat daar tussen geestelike siekte en liggaamlike siekte ‘n verband bestaan, soos skynbaar in hierdie geval.
Ons is trouens almal geestelik siek, en dit het op verskeie maniere ‘n uitwerking op ons, dikwels sonder dat ons eers daarvan bewus is. Dit was om ons te genees van hierdie sonde dat Jesus Christus ons werklikheid op Hom geneem het in sy dood aan die Kruis, en, deur sy opstanding, vir ons die weg na genesing geopen het. Dit is waarom ons tot Hom kan uitroep: “Genees my siel, wat al jarelank siek is, soos U die verlamde genees het.”

Laat my siel wat deur baie sonde en onbesonne dade geheel en al verlam is, o Heer, deur u goddelike teenwoordigheid weer opstaan, soos wat U eens die verlamde laat opstaan het, sodat ek gered tot U mag roep: Barmhartige Christus, eer aan u krag! 

Kontakion vir die Sondag van die Verlamde

Uittreksel uit Evangelion, ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof 7 Mei 2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk

Hy is nie hier nie, Hy het opgestaan!

Vandag, op die Sondag van die Heilige Mirredraagsters, hoor ons die Heilige Markus se vertelling van hoe die heilige vroue na die graf van Christus gegaan het om sy liggaam te salf, en toe ‘n engel teëkom wat die nuus aan hulle bring dat Hy opgestaan het.Holy Myrrhbearers

Ons hoor nou al, en vier nou al, die afgelope twee weke die nuus van Christus se Opstanding, en ons weet dat die Opstanding die absolute kern van ons geloof is. Tog moes dit vir hierdie vroue, wat reeds deur die Kruisiging getraumatiseer is, ‘n taamlike skok gewees het om te verneem dat Christus se liggaam nie meer in die graf is nie. ‘n Mens kan hulle nie kwalik neem dat hulle bang was nie en dit is nie onverwags dat dit ‘n tydjie geneem het voor hulle werklik kon begryp wat gebeur het nie. Dit was egter hierdie vroue wat die eerstes was om die goeie nuus te verkondig dat Christus opgestaan het.

Ons is gewoond daaraan om die Opstanding van Christus met Pasga te vier, tog kan hierdie Evangelielesing ons help nadink oor die nuutheid van die Opstanding. In die Opstanding van Jesus Christus sien ons die krag van God op dramatiese wyse ons wêreld binnedring. Dit kan nogal onrusbarend wees, want dit keer ons normale verwagtinge heeltemal om. Soos die heilige vroue by die graf, weet ons miskien ook nie wat om te verwag wanneer ons God in ons lewens inlaat nie.

Die engel sê vir die vroue om nie te vrees nie, want Christus het opgestaan. Hy het hulle nie verlaat nie, maar het voor hulle uitgegaan na Galiléa, en hulle kry die opdrag om om vir die apostels te vertel van sy Opstanding. Op dieselfde wyse gaan Jesus Christus ons vooruit. Hy breek deur ons geslote deure ten einde ons te roep om Hom in sy verrese Lewe te volg. Dit kan ontstellend wees want dit lei ons die onbekende in. Tog weet ons dat Hy voor ons uitgaan en ons altyd sal lei en rig.

Laat ons vroeg in die môre opstaan en vir die Meester ‘n loflied in plaas van mirre bring, en ons sal Christus die Son van Geregtigheid sien wat lewe vir almal laat opkom.

Vyfde Ode van die Paaskanon van Johannes van Damaskus

Uittreksel uit Evangelion, ‘n Bulletin van die Ortodoks-Christelike Geloof 30 April  2017

Lewer kommentaar

Filed under Afrikaans-Ortodoks, Die Bybel, Liturgiese jaar, Ortodokse Kerk